Petrol-İş BAŞKANLAR KURULU 21-22 Haziran 2007 tarihinde İSTANBUL’da toplanarak yurt ve dünya gündemi ile örgütsel sorunları değerlendirdi. İki gün süren toplantıların ardından çeşitli kararlar alındı. Bu doğrultuda, Başkanlar Kurulumuz, aşağıda yer alan karar, görüş ve önerileri kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur.

 

“İMF programını reddetmeyen

parti ve adaya oy yok”

 

Irak’ı istila ederek bölgemize yerleşen ABD ve İngiltere, yürüttükleri insanlıkdışı bu savaşı şimdi de komşu ülkelere yaymaya gayret ediyorlar. İsrail’in ellerini ovuşturarak seyrettiği Filistin’de yaşanan kardeş kavgasının altında yatan temel neden bu taktiğin uzantısıdır. Başkanlar Kurulumuz, Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirmeyi amaçlayanları, ülkelerin sınırlarını emperyalizmin ihtiyaçlarına göre çizmek isteyenleri, her ne vesileyle olursa olsun halklar arasına düşmanlık tohumları ekenleri reddediyor, gönlümüzün barıştan, demokrasiden, kardeşlikten, eşitlik ve özgürlükten yana olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz.

 

Genel seçimlere gittiğimiz bu süreçte, ülkemizde zaten kırılgan halde bulunan demokratik yapıyı dinamitlemek isteyenler harekete geçtiler. Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde barış içinde, kardeşçe bir arada yaşamış farklı kültürlere, inançlara ve etnik kökenlere sahip insanlarımızı birbirine düşürmeye çalışan politikalar başarılı olamayacaktır. Karanlık odakların sivil, masum insanlara yönelttiği ve toplumda kin, nefret, yılgınlık yaratmayı ve demokrasi dışı sonuçlar aranmasını amaçlayan terör eylemlerine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu kısırdöngüden ve yaşanan toplumsal gerginliklerden, daha fazla demokrasi, örgütlenme özgürlüğü, söz ve ifade özgürlüğü ile çıkılacağını biliyoruz.

 

22 Temmuz 2007’de yapılacak genel seçimlerde Türkiye sendikal hareketi etkin bir rol alamamıştır. Daha önce belirttiğimiz, ayrımsız ve kapsamlı iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, sendikal hakların uluslararası standartlara kavuşturulması, kayıt dışının önlenmesi, seçim barajlarının kaldırılması ve benzeri temel konularda ortaklaşılmalı ve bu programı uygulayacağını taahhüt eden bir partinin iktidara taşınması talebimiz ne yazık ki karşılık bulamamıştır. Bu nedenle işçi sınıfımız ve emekçiler sayısal çoğunluklarına ters, sınırlı bir siyasal güce sahip olmuşlardır. Ancak, her şeye rağmen, toplumumuzun bir önceki iktidardan nasıl hesap sorduysa, bu sefer de, SSK hastanelerini elimizden alan, tarımı ve çiftçiliği yok eden, sağlığı ve sosyal güvenliği piyasa koşullarına terk eden, kamu birikimlerini özelleştirme adı altında bir bir elden çıkartan, attığı her adımda emperyalist kurumların ve ulusötesi tekellerin çıkarlarını savunan AKP iktidarına gereken cevabı vereceğini biliyoruz.

 

Petrol-İş üyeleri, siyaseti bir gönül işi olarak değil, akıl işi olarak algılamaktadır ve İMF politikalarını uygulayacağını beyan eden veya açıkça bu programı reddetmeyen hiçbir partiye ve adaya oy vermeyecek, oyunu sınıfsal çıkarları doğrultusunda kullanacaktır. Üyelerimiz, sendikal hak ve özgürlükleri geliştirecek, demokrasi dışı seçim ve siyasi partiler kanunlarını değiştirecek, ülkede demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için mücadele edecek partileri ve adayları destekleyecektir.

 

Farklı sektörlerden 320 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri süreci Konfederasyonumuz tarafından iyi yönetilmemekte, doğru strateji ve politika izlenmemektedir. Başkanlar Kurulumuz, sözleşmelerde temel stratejimizi AKP’nin emekçi düşmanı politikalarının geriletilmesi, işe ilk giriş ücretlerinin düzenlenmesi, ücret dengesizliklerinin giderilmesi, her işyerinin kendine özgü sorunlarının çözümlenmesi, istek dışı işten çıkarılmayacağına ilişkin düzenlemeler yapılması, kazanımlarımızı geriye götürecek hiçbir esneklik hükmünün sözleşmelerde yer almaması ve ücretlerde geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi üzerine inşa etmiştir. Taleplerimizin 25 Haziran'da yapılacak görüşmede Hükümetçe karşılanmaması durumunda, Konfederasyonumuzun derhal grev uygulama kararlarını almasını, grev yasağı olan işyerlerinde ise eylemlilik takvimini ortaya koymasını talep ediyoruz.

 

Özelleştirmelerde açığa çıkan onca olumsuzluğa rağmen, AKP iktidarının Petkim’in yüzde 51’nin blok olarak satılmasında ısrarcı olması, ülkemizdeki tek petrokimya tesisimizin de yok edileceği anlamına gelmektedir. Yeni yatırımlar yerine mevcut tesisimizi satmaya kalkanlara karşı gereken cevap verilecektir. Başkanlar Kurulumuz, örgütümüzün başta Petkim olmak üzere tüm özelleştirmelere karşı aynı inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini bir kez daha açıklamaktadır.

 

Başkanlar Kurulumuz, Antalya Serbest Bölgede Novamed grevcilerinin, örgütlenme hakkını kullandıkları için işten atılan İzmir’de Esen Plastik direnişçilerinin ve Silivri’de Sanovel İlaç direnişçilerinin başarısının tüm emekçilerin başarısı olacağını belirtir. Şu açıkça bilinmelidir ki, tek bir üyemizin yaptığı direnişler ve grevler bile bütün örgütümüz tarafından sahiplenir. Başkanlar Kurulu olarak bu yaz sıcağında yılmadan mücadelelerini sürdüren tüm üyelerimize desteklerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz.

 

Ömrünü işçi sınıfı mücadelesine adamış eğitimcimiz Süleyman Üstün Hocamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Hayatının son günlerine kadar aramızda bulunan, eğitimlerimize katılan hocamızı, Başkanlar Kurulumuz vesilesiyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

 

Sömürülen ve ezilen yoksulların örgütü Petrol-İş sendikasının Başkanlar Kurulu, işçisiyle işsiziyle, emeklisiyle, kadın erkek tüm emekçilerle birlikte sermayeye karşı ortak mücadele yollarının bulunması için elinden gelen her şeyi yapacağını bir kez daha beyan eder.


 

Başkanlar Kurulu adına

Genel Başkan
Mustafa ÖZTAŞKIN