İŞVERENİN SENDİKA ÜYELİĞİNE YANITI İŞÇİLERİ SOKAĞA ATMAK OLDU

 

Sanovel İlaç'ta 190 üyemiz daha işten çıkarıldı


07.06.2007

 

İstanbul, Silivri, Çantaköy'de kurulu Sanovel İlaç Sanayi'nde çalışan, Petrol-İş üyesi 190 işçi işten çıkarıldı. Sendikamızın örgütlenme çalışmalarına bir yıl önce başladığı Sanovel İlaç işvereni 4 Nisan 2007 tarihinde 5 üyemizi işten çıkarmıştı. Sanovel İlaç işvereni dün de 190 üyemizin iş aktinin feshedildiğini bildirerek, işçilerin fabrikada çalışmalarına izin vermedi. İşverenin bu tutumunu protesto eden Sonavel İlaç Sanayi işçileri fabrikanın önünde eyleme başladılar.

 

Yaptığı ciroyla ilaç sektöründe ilk 10 firma arasında yer alan Sanovel İlaç'ta sendikamız 4 Nisan 2006 tarihinden itibaren örgütlenmeye başladı. Bir yıl içinde fabrikanın üretim bölümünde çalışan işçilerin çoğunluğu sendikaya üye olunca, işveren 4 Nisan 2007 tarihinde üyelerimiz Sertaç Osmancıklıoğlu, Serdar Kahraman, Murat Döner, Hasan Demir ve Güven Özkaya'nın iş akitlerini feshetti.

 

Sendikamızın işten çıkarılan üyelerimizle ilgili işe iade davası açması, diğer üyelerimizin de işyerinde sendikal örgütlenme çalışmalarını sürdürmesi üzerine Petrol-İş ile görüşmeyi önce kabul eden işveren, daha sonra kararını değiştirerek sendikamıza karşı tavır aldı, 190 üyemizin iş aktinin feshedildiğini bildirerek, bu işçilerin çalışma özgürlüklerini ellerinden aldı.

 

Sendika üyeliği suç olamaz!

 

Ortalama ücretlerin 500 YTL olduğu Sanovel İlaç'ta işçilerin büyük bir çoğunluğu asgari ücretle çalışıyor. Çalışma koşullarının ağır, ücretlerin düşük olduğu fabrikada, sigorta, yemek ve servis dışında işçilerin hiç bir sosyal hakkı bulunmuyor. Örgütlenmekten başka çarelerinin olmadığını gören işçiler sendikamızda örgütlenince işverenin yanıtı da bu işçileri çoluk-çocuğuyla açlığa mahkum etmek oldu.

 

Anayasamızda ve yasalarda çalışanların örgütlenme özgürlüğü garanti altına alınırken, Anayasamızın ve yasaların bu hükümlerini hiçe sayan işveren, çalışanları açlığa mahkum etmekten çekinmiyor. İşverenlere göre sendikal örgütlenme suç sayılıyor. Ancak asıl suçu yasal hükümlere meydan okuyan işverenler işliyor. Sanovel İlaç çalışanlarının amacı  sendikalı olmak ve böylece asgari ücret düzeyindeki ücretlerini biraz olsun artırabilmektir.

 

Sendikaya üye olan ve bu nedenle işten çıkarılan işçiler suç işlememiş, yasal haklarını kullanmışlardır. Asıl suçlu, işçiler değil, onları işten çıkararak örgütlenmelerini engelleyen işverendir. Sendikamız bu işin peşini bırakmayacak, üyelerin haklarını sonuna kadar aramayı sürdürecektir.

 

Petrol-İş olarak işverene, işverenin yöneticilerine, yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Yasalara herkes uymalıdır. Sendikaya üye olmak her çalışanın en doğal hakkıdır! Bu koşullara razı olmaktansa, hakkımızı aramayı, insanca yaşamak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Üyelerimize baskı yapan, onları haksız yere işten çıkaran işveren ve onun temsilcilerini yasalara uymaları için uyarıyoruz. Haksız yere attığınız işçileri derhal işe geri alın. İnsanca bir çalışma ortamı ve geçinebilecek kadar bir ücret alabilmek için sendikalı olmak isteyen işçileri, bu isteklerinden hiçbir güç geri çeviremez! Petrol-İş Sanovel İlaç işçilerinin yanındadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan