PETROL-İŞ GENEL KURULU SONA ERDİ:


Genel Başkanlığa Mustafa Öztaşkın yeniden seçildi

 

09.09.2007


 

7 Eylül tarihinde başlayan ve üç gün süren Petrol-İş Sendikası'nın 25. Olağan Merkez Genel Kurulu sona erdi.


 

Yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Mustafa Öztaşkın yeniden seçildi. Genel Kurul seçimleri sonucunda Genel Sekreterliğe

Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterliğe İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliğine Nimetullah Sözen,

Genel Yönetim Sekreterliğine ise Mehmet Güray seçildiler.


Genel Kurulda, Merkez Denetim Kurulu asil üyeliklerine Şüayip Gül, Yusuf Ziya Kahyaoğlu ve Muhlis Nergiz seçildi. Merkez Disiplin Kurulu asil

üyelikleri ise Üzeyir Tufan, Sabahhattin Topçu ve Selami Türk'ten oluştu.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU