PETKİM İHALESİ İPTAL EDİLMELİDİR!

 

“Hukuken sakatlanan bu ihale süreci, devam ettirilemez.”

18.10.2007
 

ÖİB tarafından, 16.10.2007 tarihinde önce yalanlanan ve hemen arkasından doğrulanan bir açıklama ile Petkim'in % 51 kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin 05.07.2007 tarihli ihalede 2 milyar 50 bin dolar bedel ile en yüksek teklifi veren TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu'nun adının Rekabet Kurulu'na bildirilmeyeceği, 2. sıradaki Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'nun adının sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur.


Bu bildirim ile ilgili olarak, aynı gün içinde birbiriyle çelişen iki farklı açıklama yapılmıştır.


ÖİB'nin bu sorumsuz davranışı, Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından “spekülatif” bir harekete yol açarak Turcas şirketinin hisselerinin gün içinde % 10,6 oranında yükselmesini sağlamıştır.


Sendikamızın Petkim'in özelleştirilmesiyle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesinde açmış olduğu davalarda ileri sürdüğü tezlerin doğruluğu, 16.10.2007 tarihli ÖİB kararı ile doğrulanmıştır.

 

İhale şartnamesinde, ayrıntılı bir düzenleme ile ihaleye katılacak firmalara önceden bildirilmesi ve ihale öncesi ön yeterlilik aşamalarında gözetilmesi gereken hususlar yer almadığından, ihalenin sonuçlandığı sırada ihaleyi gerçekleştiren ÖİB yetkilileri, kamuoyu önünde ihaleyi kazanan grup hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını beyan etmek zorunda kalmışlardır.


İhalenin gerçekleştiği tarihte basında, ihaleyi kazanan grubun Ermeni diasporasıyla bağlantısı olduğu yönündeki haberlere karşı siyasi yetkililer, “sermaye ırkçılığı” yapıldığı yönünde açıklama yapmışlar idi.


Bugün basında yer alan bilgilere göre, aynı gerekçe ile bu alıcı grubunun devre dışı bırakıldığı haberi ilgililerce halen yalanlanmamıştır.


Gelinen bu durumda, ihale sürecinin 2. en yüksek teklifi veren ortak girişim grubu ile devam ettirilmesinin, ihaleyi sakatlayan hukuka aykırılıklar karşısında mümkün olamayacağını düşünmekteyiz.

 

Özelleştirme işlemleri süreli işlemler olup, ihalenin yapılmasının üzerinden 3 ayı aşan bir süre geçmesine rağmen Rekabet Kurulu'na başvurulmamış oluşu, yazılı bir gerekçe gösterilmeksizin ilk teklif sahibinin elenmesi, İhale Komisyonu'nun yasa ile üstlendiği sorumluluğunu yerine getirmediğini ve ihaleyi sakatlayan bir uygulama içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Petrol-İş Sendikası olarak, ihaleye ilişkin hukuki süreci ve gelişmeleri izleyeceğimizi, Petkim'in özelleştirilmesine karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan