PETKİM'DE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ DURMUŞTUR!

 

 28.12.2007

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), 27.12.2007 tarihinde verdiği kararla Petkim'in % 51'lik kamu payının satış yoluyla özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla yapılmasına ilişkin ÖYK Kararı ile ÖİB'inihale oluru kararı ve ihale şartnamesinin yürütmesini kamu yararına aykırılık gerekçesiyle durdurmuştur.

 

Danıştay 13. Dairesi, Sendikamızın açmış olduğu iki ayrı davada, Petkim'in  % 51'lik kamu hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesine ve satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı ile kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin ÖİB'inihale olurukararı ile bu karar ekinde yer alan ve ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması istemimizi 19.09.2007 tarihinde vermiş olduğu kararlarla reddetmişti.

 

Sendikamız bu kararlara itiraz etmiş, itirazımızı görüşen DİDDK ise dün aldığı kararla Petkim'in %51'lik kamu payının özelleştirilmesi sürecini başlatan ÖYK ve ÖİB kararlarının kamu yararına aykırı olduğuna hükmetmiştir. İdari davalarda en yüksek mercii olan DİDDK'nın bu kararına, ÖİB'in itiraz hakkı bulunmamaktadır. DİDDK'nın yürütmeyi durdurma kararı verdiği iki dava, Danıştay 13. Dairesi'nde esastan görüşülmeye devam edecektir.

 

DİDDK'nın aldığı bu karar, Petkim'in özelleştirilmesine dayanak oluşturan ÖİB ve ÖYK kararlarının hukuka aykırılığını ortaya koymuştur. Davaların Danıştay 13. Dairesi'nde esastan görüşülmesi sonuçlanana kadar Petkim'in özelleştirilme süreci hukuken durmuştur. Dolayısıyla Petkim’in, daha önce belirtildiği üzere 22 Şubat 2008’de Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'na  devredilmesi mümkün değildir.

 

Danıştay 13. Dairesi'nin esastan görüşeceği davalarda sonuç, DİDDK'nın aldığı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda olduğu takdirde Petkim'in özelleştirme süreci iptal edilecektir.

 

Ayrıca Sendikamızın, Petkim ihalesini sonuçlandıran ve kamu hisselerinin hakkında kamu ihalelerine katılma yasağı bulunan Turcas'ın çoğunluk payına sahip olduğu grubun içinde yer aldığı Ortak Girişim Grubuna satışına onay veren 22.11.2007 tarih ve 2007/63 Sayılı ÖYK Kararının iptali için 27.11.2007 tarihinde açtığı dava sürmektedir.

 

Petrol-İş, ülkemizin tek petrokimya tesisi olan Petkim'in özelleştirilmesine karşı, bu satışın kamu yararına aykırı olduğunu savunarak verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa Öztaşkın