PETROL-İŞ bir kez daha haklı çıktı!

 

DANIŞTAY TÜPRAŞ’IN %14,76’LIK HİSSE SATIŞI İPTALİNİ ONADI

 

12.01.2007

 

Danıştay 13. Dairesi verdiği kararla, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin Tüpraş’ın %14,76’lık hissesinin İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda satışını öngören Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararını iptal eden kararını onamıştır. Bu kararla birlikte Global Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aracılık ettiği şaibeli satış işleminin iptali kesinlik kazanmıştır.

 

Petrol-İş’in 2 Mart 2005 tarihli başvurusuyla açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 23 Mayıs 2006 tarihli hisse satışının iptalini öngören kararını, ÖİB temyiz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Danıştay 13. Dairesi, önce ÖİB’in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş, bugün ise temyiz kararını esastan sonuçlandırmıştır.

 

Danıştay 13. Dairesi’nin onadığı bu iptal kararı ile 12. İdare Mahkemesi’nin 23 Mayıs 2006 tarihli iptal kararı gerekçelerini onaylanmıştır. Buna göre;

 

     - satışa dayanak gösterilen 7.1.2005 tarih ve 2005/2 sayılı ÖYK kararının kamuoyuna duyurulmaması nedeniyle aleniyet ilkesinin ihlal edildiği,

    -  aleniyetin ihlali ve başka aracı kurumlardan teklif alınmaksızın gerçekleştirilen satışın rekabetin sağlanmasına engel olduğu,

    -  rekabet ortamı sağlanmadan oluşan fiyata dayalı yapılan satış işleminin kamu yararına aykırılık doğurduğu tespit edilmiştir.

 

Danıştay 13. Dairesi’nin kararında ayrıca, TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76’lık hissesinin İMKB’de satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) karar vermesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle, sendikamız Petrol-İş’in açtığı davanın İMKB’de satış işlemine ÖİB’in değil ÖYK’nın karar verebileceği yönündeki gerekçesi de haklı bulunmuştur.

 

Danıştay 13. Dairesi’nin vermiş olduğu karar, Türkiye’de 20 yıllık özelleştirme serüveninde yaşanan en büyük skandallarından birinin yargı tarafından da tespit edilerek kesinleşmesi anlamına gelmektedir. TÜPRAŞ’ın %14,76’lık hissesinin şaibeli bir şekilde satılmasına karşı Sendikamızın başlatmış olduğu hukuk mücadelesinin haklılığı bir kez daha ortaya konmuştur.

 

Petrol-İş Sendikası konuyla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacak, kararın gereğinin yerine getirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Teknik olarak mümkün olan hisselerin geri alınma işlemi gerçekleştirilmediği takdirde, konunun muhatabı Global Menkul Kıymetler A.Ş. ve ÖİB yetkilileri hakkında yeni suç duyuruları yapılması dahil hukuki tüm yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa Öztaşkın