TÜPRAŞ'IN YÜZDE 14.76'LIK SATIŞINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASIYLA

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

ÖİB Başkanı Metin Kilci ve yardımcıları yargılanacak


01.05.2007

Tüpraş'ın kamuya ait yüzde 14.76 oranındaki hissesinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yasalara aykırı olarak, 28.02.2005 tarihinde satışına onay verilmesi ve 04.03.2005 tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satışı nedeniyle ÖİB Başkanı Metin Kilci, Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı Mehmet Şükrü Doğan'ın “görevi kötüye kullanmak”tan dolayı yargılanmalarına karar verildi. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan şüphelilerin duruşması 24 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak. Yargılamada, şüphelilerin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

 

Petrol-İş Sendikası'nın, üç yönetici hakkındaki 29.06.2005 tarihli suç duyurusu sonucunda başlayan cezai soruşturma sürecinin sonunda, Ankara Cumhuriyet Savcısı Alp Arslan tarafından hazırlanan iddianame ile, belirtilen üç yönetici hakkında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2007/ 335 E. sayılı dosyasında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla kamu davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açılan davaya dair iddianamede, yasaların belirlediği koşulların dışında keyfi işlem yaparak görevlerini kötüye kullanmaktan dolayı ÖİB yöneticilerinin yargılanarak, öngörülen yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

 

Satış sürecinin hukuka aykırı bir şekilde gelişmesinde payı olduğu iddia edilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın soruşturma izni verilmemesine dair kararının Petrol-İş Sendikası'nın itirazı üzerine Danıştay tarafından kaldırılması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, satışa dair tüm işlemlerin bir gün içerisinde tamamlandığı, 7.1. 2007 tarihli ÖYK kararının İMKB'ye bildirilmemesinin ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğinin SPK yazısı ile ortaya konulduğu belirtildi. Aynı iddianamede, Sendika tarafından anılan satış işleminin iptali amacıyla Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda Mahkemenin satışı iptal ettiği ve ardından kararın Danıştay 13. Dairesi tarafından onandığı, sonucunda satış işlemi nedeniyle şüphelilerin kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi muamele yaparak görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle yargılanmaları talep edildi.


Kamuoyunda “Ofer'e Satış” olarak bilinen ve şaibe iddialarıyla günlerce tartışılan bu işlem ile ilgili hukuki süreç, Sendikamız tarafından sonuna kadar takip edilecek olup açılan ceza davasına da katılma isteminde bulunulacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan