13.07.2006

TÜPRAŞ KARARLARI YAZILI OLARAK TARAFIMIZA TEBLİĞ EDİLDİĞİNDE;

 

Sendikamız karar düzeltme istemini değerlendirecektir

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüpraş'ta mevcut  yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının,İhale İlanının, İhale Şartnamesinin, İhale Komisyonu Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi’nde açılan davalarımızda verilen red kararlarına yapılan temyiz itirazlarımızı reddederek, onama kararı verdi. 

 

13.7. 2006 tarihli toplantıda verilen onama kararı, Sendikamıza henüz yazılı olarak tebliğ edilmemiştir. Sendikamız, karar yazılı olarak tebliğ edildiğinde, karar düzeltme isteminde bulunulup bulunulmayacağını değerlendirecektir.

 

Öte yandan Rekabet Kurumu’nun Tüpraş’ın devrine onay veren kararının iptali istemiyle açılan davamızda verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı yapılan itirazımız, oluşan yeni durum karşısında yeni bir karar verilmek  üzere, kabul edilmiştir.

 

Henüz gerekçeli karar açıklanmamakla birlikte Sendikamız, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararlarının, aynı Mahkeme’nin daha önce verdiği kararlarla çeliştiğine inanmaktadır. DİDDK’nın verdiği son karar oldukça şaşırtıcıdır.

 

Petrol-İş, rafinaj sektörünün, Tüpraş gibi stratejik kuruluşların özelleştirilmesine karşıdır ve bu konuda verdiği mücadeleyi  sürdürecektir. Tüpraş’ın kamudan, Koç-Shell Konsorsiyumu’na devrinden sonra geçen 6 aylık sürede, akaryakıt fiyatlarındaki rekor artışlarla toplumun neler kaybettiği ortadadır. Toplum, Tüpraş’ın özelleştirilmesiyle neler kaybettiğini önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi anlayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan