28.02.2006

TÜPRAŞ’TA YARGI KARARININ KESİNLİKLE UYGULANMASI İÇİN, PETROL-İŞ’İN

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİNDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

 

Tüpraş’ı geri almakta kararlı olan Rafineri işçileri eylemlere başladı

 

Tüpraş’ta yargı kararlarının 30 gün beklenmeksizin uygulanması için eylemlere başlayan sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri bugün 1 saat geç iş başı yapacak. Tüpraş’ın Aliağa, Kırıkkale, Kocaeli, Batman rafinerileri ile Yarımca Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü’nde çalışan sendikamız üyesi işçiler, bugün 1 saat geç iş başı yaptılar. Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararının uygulanmamasını protesto ettiler ve yargı kararlarının derhal uygulanmasını istediler. Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması halinde, üyelerinin üretimden gelen güçlerini kullanmak da dahil, her türlü eyleme başvuracak olan Petrol-İş Sendikası, yargı kararlarının kesinlikle uygulanması için sonuna kadar mücadelede kararlıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

 

Kimse,  Petrol-İş’in kararlılığını denemeye kalkışmasın

Tüpraş’ın özelleştirilmesi, bir kez daha yargı kararıyla durdurulmuş, özelleştirme işlemleri iptal edilmiştir. Bu yargı kararı, yürütmeyi durdurma kararıdır ve bu karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yargıdaki en yüksek organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilmiştir. Bu yürütmeyi durdurma kararı, esasa ilişkin karar verilinceye kadar aynı zamanda ihalenin iptali anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tüpraş’ta şu ana kadar yapılmış bütün işlemler iptal edilmiş, yok sayılmıştır. Anayasamızda belirtildiği gibi bu kararın aynen ve geciktirilmeksiniz uygulanması gerekmektedir. Yüksek Mahkeme’nin kararı üzerine başka bir tartışma kesinlikle yapılamaz. Yürütmeyi durdurma kararının kesinlikle uygulanması için kararlı olan Sendikamız, her türlü mücadele yöntemlerini ortaya koyacaktır.

 

Yargı kararı kesinlikle uygulanmalıdır, tartışma konusu yapılamaz

“Karar üzerinde fiili durum vardır, nasıl uygulayacağız” gibi tartışmalar yapmak son derece anlamsızdır, tehlikelidir. Kaldı ki bu tartışmaları yapanlar yasalar karşısında suç işliyorlar. Toplumu, kanunsuzluğa, kanunlara uymamaya davet ediyorlar. Yargı kararları ne özel çıkarlar doğrultusunda değerlendirilebilir, ne de önyargılı ve ideolojik bir şekilde algılanabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliği hukukun üstünlüğü olarak tanımlanmıştır, o zaman yargı kararları kesinlikle tartışılamaz. Siz Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaya kalktığınız an Türkiye’de anayasal rejimin de niteliğini tartışmaya açmış olursunuz. Hatta Türkiye’nin bağımsız bir devlet veya ulusal egemenliğini de bu doğrultuda sorgulamış olursunuz. Dolayısıyla, bu karar kesinlikle uygulanacaktır.

 

Yargı kararları üzerinde ÖİB’nin, siyasi iktidarın tasarrufu olamaz

Yargı kararlarına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, siyasi iktidarın uymaması, bunların üzerinde tasarruf yapması gibi bir uygulama söz konusu olamaz. Bu işin altından nasıl kalkarız politikaları izlemek için çeşitli söylemlerde bulunmak, konuyu saptırmak, zamana yaymak çabaları beyhude çabalardır. Kafaları bulandırmak için geliştirilen bu söylemlerin hiç birisi doğru değildir. Tüpraş’ta yargı kararının nasıl uygulanacağı tartışılamaz. Açık ve net olan yargı kararının uygulanacağıdır. Kararların uygulanmaması için geliştirilen söylemler son derece tehlikeli söylemlerdir. Hukuka saygısızlığı ifade etmektedir, hukuk devletini inkar eden bir tutum ve davranıştır. Kararın nasıl uygulanacağı bellidir.

 

Tüpraş’ı kesinlikle geri alacağız

Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararı uygulanacak ve 29 Nisan tarihine, yani Tüpraş’ın ihalesinin ilanına çıkıldığı tarihe geri dönülecektir ve o tarihten bu tarihe kadar yapılan tüm işlemler yok sayılacaktır. Tüpraş’ın kamuya iadesi böylelikle gerçekleşmiş olacaktır. Aksi halde Sendikamız her türlü mücadele yöntemlerine başvuracak, üretimden gelen gücünü kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Tüpraş’ta yargı kararı 30 gün beklenilmeksizin uygulanmalı, Tüpraş kamuya iade edilmelidir. Tüpraş’ı kesinlikle geri alacağız. Sendikamız Petrol-İş’in bu kararlılığını hiçbir kimse, hiçbir güç denemeye kalkışmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU adına

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

GENEL BAŞKAN