Petrol-İş Emek Kütüphanesi Araştırmacıların Hizmetinde

31.01.2006

 

Sendikamız Petrol-İş’in genel merkez binasında yer alan kütüphanemiz, bir süredir devam eden yeniden düzenleme çalışmaları sonrasında, yaklaşık 10 bin kitap ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Kütüphanemiz, emek ve sendikacılık alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen bir felsefeyle yönetilecektir. İçinde bulunduğumuz zamanda ve gelecekte emek ve sendikacılık alanlarında yayımlanan yeni eserler kütüphanemize kazandırılacak ve kütüphanemiz her geçen gün biraz daha zenginleşecektir.

 

PETROL-İŞ EMEK KÜTÜPHANESİ’NİN düzenlenmesinde Dewey Konu Sınıflandırması kataloğu kullanıldı.  Bilindiği gibi, bu sistem, kütüphanecilikte kullanılan en yaygın uluslararası sistemlerden birisidir. Bu sistemin en önemli özelliği; kullanıcılara kütüphaneyi kullanmada büyük kolaylıklar sağlamasıdır.

 

Kütüphanemizin raflarındaki kitaplar hayli çeşitlilik taşıyor. Petrol-İş Emek Kütüphanesi’nde, araştırmacılar, emeğin tarihinden özelleştirmeye, sendika yıllıklarından ülkemizde uygulanan sosyal politikalara, endüstri sektörlerinden çalışma ekonomisine geniş bir yelpazede emeği ve emeğin tarihini içeren kitaplara kolayca ulaşabilme imkanına sahip olacaklar.

 

Kütüphanemizden sadece kitaplara değil, çeşitli konulardaki süreli yayınlara da ulaşılabilecek. İşçi ve işveren konfederasyonlarının süreli yayınlarından sendikamız Petrol-İş’in bütün yayınlarına, sanayi ve ticaret odalarının dergilerinden iş hukuku ve iktisat dergilerine kadar birçok süreli yayın sendikamız kütüphanesindeki raflarda kullanıma sunulmuştur.

 

Yine kütüphanemizin bir bölümünde çalışma yaşamı ve emek ile ilgili Türkçe ve farklı dillerde uluslararası alanda yayımlanmış istatistikler yer alıyor. İstatistik bölümü de bu alanda araştırma yapmak isteyenleri kolayca ulaşabileceği bir şekilde kullanıma sunuluyor.

 

Kütüphanemizde Türkçe yayınların yanı sıra yer alan yabancı yayınların büyük bir bölümü İngilizce’dir. Yararlanmak isteyen araştırmacılar OECD Labour Market and Social Policy Occasional Paper’dan ETUI’nin yayınladığı raporlara, ICEM tarafından yayımlanan ICEM INFO’dan ICTFU’nun yayımladığı Trade Union World’e ve yine uluslararası alanda yayımlanan kimi İngilizce dergi ve bültenlere ulaşılabilir.

 

Araştırma yapmak isteyen dostlar Petrol-İş Kütüphanesi’nden haftanın iki günü (Salı ve Perşembe) mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler.

 

Emek tarihine ilgi duyan tüm işçiler, emeğiyle geçinenler, kadınlar, sınıfsal bir bakış açısıyla araştırma yapanlar, akademisyenler, öğrenciler kütüphanemizden sınırsız bir şekilde faydalanabilecekler.

 

Bu bağlamda, kütüphanemizden yararlanmak isteyen üniversite öğretim üyelerinin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin, sendika uzmanlarının ve bağımsız araştırmacıların çeşitli alanlarla ilgili geniş bir literatüre ulaşabileceğini düşünüyoruz.

 

Bu kütüphanenin aynı zamanda örgütsel hafızanın güçlenmesine katkı koyacağını, işçi sınıfı ve toplumsal mücadeleye önemli katkılar sunacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımızla,

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan