HAYAT KİMYA (BİNG0) İŞVERENİ 81 İŞÇİYİ

 KAPININ ÖNÜNE KOYDU

 

Örgütlenmenin bedelini işsizlikle ödüyoruz

06.01.2006

 

Anayasa ve yasalarda örgütlenme özgürlüğünün garanti altına alınmasına, Başbakan’ın katıldığı Türk-İş kongresinde “Çalışanları örgütleyip, sendikaya üye yapın”diye açıklamalarda bulunmasına, AB uyum yasalarına rağmen Sendikamıza üye olmaları nedeniyle Hayat Kimya (Bingo) işvereni 81 işçiyi kış-kıyamet demeden kapının önüne koydu.

 

 

Sendikamızın örgütlenme çalışmaları yürüttüğü ancak henüz yetki alınamayan Kocaeli’deki Hayat Kimya (Bingo) işyerinde çalışan 81 işçi işten çıkarıldı. Fabrikanın sevkiyat ve mamül deposunda çalışan 81 işçinin iş akitleri 4857 sayılı İş Yasası’nın 17’inci ve 29’uncu maddeleri gerekçe gösterilerek 31 Aralık tarihinde feshedildi.

 

AKP iktidarının her şeyin yolunda gittiğini iddia ettiği Türkiye’de, çalışanların Anayasa’dan ve yasalardan doğan her türlü hakları gasp ediliyor. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin geliştiği söylenen ülkemizde işçilerin örgütlenme özgürlükleri, ortaçağ zihniyetiyle hareket eden işverenler tarafından çiğnenirken, AB söylemleriyle şov yapanların sesleri çıkmıyor.

 

 

Gerçek neden sendikaya üyelik

 

Hayat Kimya işyerinden çıkarılan üyelerimizin işten çıkarılmalarının gerçek nedeni sendikaya üye olmalarıdır. İşverenin korkusu, üye olmayan diğer işçilerin de sendikaya üye olacakları gerçeğidir. Hayat Kimya işvereni, işçilerin örgütlenmesine, Petrol-İş Sendikası’na üye olmalarına neden karşı? Çünkü bu işyerindeki çalışma şartları çok kötüdür. Çünkü bu işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet edilmez. Çünkü bu işyerinde iş kazaları oldukça yüksektir ve bunların raporları tutulmaz. İş kazasına uğrayan işçiler kamu kuruluşları yerine özel polikliniklerde tedavi ettirilerek fabrikanın çalışma ortamı gizli tutulur. Çünkü çalışanlar çok kirli ve zehirli ortamlarda iş yaparlar. Çünkü işçilerin zehirli ortamlarda çalışmalarına rağmen hiçbir önlem alınmaz. Çünkü Hayat Kimya patronu bu kadar sağlıksız çalışma koşullarına rağmen işçilerin fazla mesailerini de ödemez. Çünkü Hayat Kimya’da çalışma şartları tam bir köle düzenine dönüşmüştür.

 

İşte bu zor şartlarda çalışan insanlar daha sağlıklı, daha güvenli bir çalışma ortamı, insanca bir yaşam için bu ülkenin Anayasası ve yasalardan doğan haklarını kullanmak istiyorlar. Bu nedenle de sendikada, Petrol-İş’te örgütlenmek istiyorlar. Hayat  Kimya  işvereni,  bu insanların Anayasa ve yasalardan doğan haklarını kullanmalarına tahammül edemiyor, işçileri, bu kışta-kıyamette kapının önüne koymaktan çekinmiyor. Hayat Kimya işvereni Anayasa ve yasaları çiğniyor, açıkça suç işliyor.

 

Sendikamız mücadelede kararlıdır

 

Petrol-İş olarak Hayat Kimya işvereni hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyor ve yetkilileri yasaların uygulanması için göreve davet ediyoruz. İşçiler örgütlenmenin bedelini sokağa atılarak ödememelidir. Hayat Kimya işvereni bu tür haksız uygulamalarla Petrol-İş’i ve Petrol-İş üyesi işçileri haklı mücadelelerinden alıkoyamaz. Üyelerimizin işe iadeleri için dava açacak olan sendikamız, Hayat Kimya işyerinde örgütlenmede ve mücadelesini sürdürmekte kararlıdır. İşveren, işçileri bu şekilde tehdit ederek, kış-kıyamet demeden sokağa atarak bir sonuca ulaşamaz. Hayat Kimya patronu bu işyerinde barış ve huzurun sağlanması için sendikamızla görüşmeli ve işçilerin örgütlenme özgürlüğünü engellememelidir. Sendikamız Hayat Kimya işyerinde insanca çalışma koşulları sağlanıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir. Sendikamız Anayasa ve yasaları ihlal eden Hayat Kimya işvereni ile her platformda mücadele etmeye kararlıdır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU