“HAKİMİYET, BİLA KAYD U ŞART MİLLETİNDİR”

23 Nisan 1920

 21.04.2006

 

“EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. TÜRK MİLLETİ, EGEMENLİĞİNİ, ANAYASANIN KOYDUĞU ESASLARA GÖRE, YETKİLİ ORGANLAR ELİYLE KULLANILIR.

 

EGEMENLİĞİN KULLANILMASI, HİÇBİR SURETTE HİÇBİR KİŞİYE, ZÜMREYE VEYA SINIFA BIRAKILAMAZ. HİÇBİR KİMSE VEYA ORGAN KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN BİR DEVLET YETKİSİ KULLANAMAZ.”    (Anayasa, Madde 6)

 

“KUVVETLER AYRIMI, DEVLET ORGANLARI ARASINDA ÜSTÜNLÜK SIRALAMASI ANLAMINA GELMEYİP, BELLİ DEVLET YETKİ VE GÖREVLERİNİN KULLANILMASINDAN İBARET VE BUNUNLA SINIRLI MEDENİ BİR İŞBÖLÜMÜ VE İŞBİRLİĞİDİR VE ÜSTÜNLÜK ANCAK ANAYASA VE KANUNLARDADIR.” (Anayasa’nın Başlangıç Bölümü, 4. fıkra)

 

“ANAYASA HÜKÜMLERİ, YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARINI, İDARE MAKAMLARINI VE DİĞER KURULUŞ VE KİŞİLERİ BAĞLAYAN TEMEL HUKUK KURALLARIDIR.” (Anayasa, Madde 11)

 

“YARGI YETKİSİ, TÜRK MİLLETİ ADINA BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE KULLANILIR.” (Anayasa, Madde 9)

 

“YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI İLE İDARE, MAHKEME KARARLARINA UYMAK ZORUNDADIR; BU ORGANLAR VE İDARE, MAHKEME KARARLARINI HİÇBİR SURETLE DEĞİŞTİREMEZ VE BUNLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ GECİKTİREMEZ.” (Anayasa, Madde 138)

           

 

ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

 

 

Saygılarımızla

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan