SENDİKAMIZ, TÜM EMEK GÜÇLERİNİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SOSYAL GÜVENLİK TASARILARINA KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR

 

Fransa’daki emekçilerin ve gençlerin mücadelesi örnek alınmalı

12.04.2006

 

Fransa’da iki buçuk  aydır üniversite ve lise gençliği ile emekçilerin sürdürdüğü ortak mücadele ve örnek bir dayanışma sonrasında, gençlerin işten atılmasını kolaylaştıran Yeni İş Sözleşmesi Yasası (CPE) geri çekildi. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac tarafından yapılan açıklama, Başbakan Dominique De Villepin tarafından da teyit edilince, atılan geri adım Fransa’da milyonlarca genç ve emekçi tarafından coşkuyla karşılandı.  Sendikamız, kazanılan bu ortak zafer nedeniyle, Fransız işçi sınıfını ve öğrenci gençliğini kutlarken, ülkemiz emekçilerinin de bu ortak dayanışma ve mücadeleden büyük dersler çıkaracağına inanmaktadır. 

 

Türkiye’de de İktidar, Meclis’te görüşülmekte olan sosyal güvenlik ve sağlık sigortası tasarıları ile sosyal güvenlik ve sağlık giderlerini tamamen sigortalılara yüklemeyi, hatta bu kaynakları özel sektöre aktararak, özel sektöre kaynak yaratmayı ve özel sektörü güçlendirmek şeklinde bir politikayı uygulamaya sokmayı hedefliyor. Hükümet, hazırladığı son niyet mektubu ile IMF’ye  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısını ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısını TBMM Genel Kurulu’ndan geçirerek yasalaştıracağı sözü vermiştir. İç ve dış borç batağı ile dizginleri tamamiyle IMF’ye kaptıran siyasi iktidar, sosyal güvenlik ve sağlıkta  sözde “sosyal açıkları kapatma” bahanesiyle  sosyal güvenlik ve sağlık sistemimizi tamamen güvensiz bir duruma sokmak istiyor.

 

Hükümet’in, parlamentonun ve toplumun iradesini hiçe sayarak verdiği bu taahhütler ile hepimizin sağlık ve sosyal güvenliği ipotek altına alınmıştır. Söz konusu kanun tasarılarının TBMM’den geçmesi durumunda; emeklilik yaşı 65’e, prim gün sayısı 9 bine çıkarılacaktır. Emekli maaşları % 23 ile % 33 arasında düşürülecek, aylık geliri 127 YTL’den fazla olan herkesten, sigorta primi adı altında sağlık vergisi alınacaktır.  Bu vergiyi  ödeyemeyenler sağlık hizmeti alamayacak, sağlık hizmetleri piyasanın vahşi koşullarına terk edilecek, parası olan parası kadar sağlık hizmeti alabilecektir. Sağlık hizmetleri, Temel Teminat Paketi ile sınırlanacak, daha fazlası için ek sigorta yaptırmak gerekecektir. Sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması abartılacak, sigortalıdan alınacak katkı payları bile alınan hizmet maliyetinin üstünde olacaktır. Anlaşma yapılan özel sağlık kuruluşları hem sigortalıyı, hem de sigortayı soymaya başlayacaktır. Ancak Petrol-İş, bu sorunların giderilmesi konusunda neoliberal politikacılardan, AKP iktidarından farklı düşünmektedir. Sağlık hizmetleri parasız olmalıdır. Sosyal devlette sosyal açık olmaz.

 

 

 

Ülkemizde; Hükümet, IMF ve Dünya Bankası başbaşa verip, bu tür düzenlemeleri parlamento çoğunluğu zemininde gerçekleştirmek istemektedirler. Tüm halkımızı ilgilendiren, çağdaş uygarlık düzeyimizin göstergesi olabilecek bu tür düzenlemelerin 70 milyon insanımızın hür iradesinden kaçırılması kabul edilemez.  Bu yasa tasarıları, toplum dikkatinden kaçırılarak yasalaştırılmak isteniyor.Toplumun tüm örgütlü güçlerini bir araya getirerek, bu yönde oluşmuş tüm mücadele platformlarında yer alarak “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” talebiyle  Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarılarının halka ve işçi sınıfımıza  rağmen TBMM’den geçirilmesine izin vermeyelim, Fransız emekçi ve gençliğinin dayanışma, mücadele ve zaferini örnek alalım. Sendikamız bu anlamda tüm emek güçlerimizi, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik yasa tasarılarına karşı ortak mücadeleye davet ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU adına

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

GENEL BAŞKAN