YARGI TÜPRAŞ’IN %14,76’SININ ŞAİBELİ SATIŞINI İPTAL ETTİ!

 

 23.05.2006

 

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sendikamıza 23.5.2006 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, TÜPRAŞ'ın %14,76'sının İMKB Toptan Satışlar Pazarında satılmasına dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemini iptal etti.

 

Kararın gerekçesinde;

     - satışa dayanak gösterilen 7.1.2005 tarih ve 2005/2 sayılı ÖYK kararının kamuoyuna duyurulmaması nedeniyle aleniyet ilkesinin ihlal edildiği,

    -  aleniyetin ihlali ve başka aracı kurumlardan teklif alınmaksızın gerçekleştirilen satışın rekabetin sağlanmasına engel olduğu,

    -  rekabet ortamı sağlanmadan oluşan fiyata dayalı yapılan satış işleminin kamu yararına aykırılık doğurduğu,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Bundan sonra ne olacak?

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararı, bugün itibariyle davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na tebliğ edilmiştir. Kararın İdare’ye tebliği ile birlikte 30 günlük temyiz süresi başlayacak olup, İdare’nin kararı temyizi üzerine dosya Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

 

Danıştay 13. Dairesi, kararı hukuka uygun bulduğu takdirde, iptal kararı onanmış olacak ve uygulanma zorunluluğu söz konusu olacaktır.

 

13. Daire'nin kararı bozması halinde ise dosya tekrar 12. İdare Mahkemesi’ne gönderilecektir.

 

Ekonomi ve borsa uzmanlarının da belirttiği gibi, kararın uygulanması, teknik açıdan mümkündür. Satışa konu TÜPRAŞ hisselerinin kimlerin elinde olduğu bilgisine ulaşmak mümkündür. Ayrıca, Anayasa'nın 138. ve 2577 sayılı İYUK'un 28. maddesi hükümleri gereği, karar gereği 30 günlük yasal süre içinde uygulanmak zorundadır.

 

Sendikamız, yapılan işlemin 4046 Sayılı Yasaya, SPK mevzuatına aykırı olduğu konusunda, ÖİB, İMKB ve SPK’ya bu süreçte başvurarak uyarılarda bulunmuştur.

 

Ayrıca Sendikamızın talebi üzerine, bu satış nedeniyle görevi kötüye kullandıkları iddiası ile ÖİB Başkanı Metin Kilci ve iki bürokrat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütülmektedir. İşlemin hukuka aykırı bulunması, bu soruşturmayı da etkileyebilecek bir husustur.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan