SENDİKAMIZ TÜPRAŞ DAVASINI SONUNA KADAR TAKİP ETMEKTE KARARLIDIR

 

Tüpraş’ta hukuk mücadelemiz sürecek


10.05.2006
 

Sendikamız, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin satışının iptaline ilişkin açtığı davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi’nin “red” kararları için, kararların temyiz incelemesi üzerine bozulması ve temyiz incelemesi sonucuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda dava açtı.

 

Danıştay 13. Dairesi, Sendikamızın açtığı dört davada, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı, ihale ilanı, ihale şartnamesi ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararlarının iptal istemini reddetmişti.

 

Danıştay 13. Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 02.02. 2006 tarihli, Tüpraş’ın ihale şartnamesi ve İhale Komisyonu kararlarında  “hukuka aykırılık” tespiti içerir yürütmenin durdurulması kararlarını gözetmeksizin red kararı vermiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Tüpraş’ın satış işlemlerinde “hukuka aykırılık” saptamalarına karşılık, Danıştay 13. Dairesi bu tespitleri çürütecek argüman ileri sürmeksizin davaları reddetmiştir.

 

Sendikamız, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığı’na verdiği, yürütmenin durdurulması ve dava istemli dilekçesinde şu görüşleri ortaya koymuştur:

“Açık bir şekilde hukuka aykırı olan dava konusu işlemin geçerliliğini sürdürmesi, ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına sebep olacaktır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bu özelleştirme işlemi ile ilgili vermiş olduğu 02.02.2006 tarihli iki yürütmenin durdurulması kararı, davalı İdare tarafından uygulanmamıştır. Hukuk devletinin yok sayılması anlamına gelen ve önceki uygulamalar ile birlikte “sistematik ihlal” haline gelen bu durum, yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin önemini arttırmaktadır. Yine, dava konusu işlemin önemi açısından, Kurul tarafından uygun görüldüğü taktirde, temyiz incelemesinin “duruşmalı” olarak yapılması isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur.”

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU adına

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

GENEL BAŞKAN