30 GÜNLÜK SÜRENİN DOLMASINA ÜÇ GÜN KALMASINA

RAĞMEN YARGI KARARININ HALA UYGULANMAMASI NEDENİYLE

Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

 27.03.2006

Tüpraş’ta yargı kararının uygulanması için İdare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen

kararın hala uygulanmaması nedeniyle Sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün ( 27 Mart- Pazartesi) tam gün iş bırakma eylemlerine başladı. Akaryakıt dolumu ve sevkiyatını durduran rafineri işçilerinin bu sabah başlayan eylemleri bir gün sürecek.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararının ÖİB’ye ulaşmasının üzerinden 27 gün geçmesine karşın, kararın uygulanmaması nedeniyle, üretimden gelen güçlerini kullanan Tüpraş’ın Kocaeli, Aliağa, Kırıkkale ve Batman rafinerileri ile Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz, bir günlük iş bırakarak yetkilileri, yargı kararının uygulanması için uyardılar.

 

Tüpraş’taki yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin Koç-Shell Konsorsiyumu’na blok olarak satışına ilişkin İhale Komisyonu kararının ve İhale Şartnamesi’nin yürütmesini durduran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının uygulanması için bir aylık sürenin 30 Mart’ta dolacak olmasına karşın ÖİB ve Hükümet bu kararı hala uygulamadı. Karar, 27 Şubat tarihinde, İdare’ye ulaşmasına karşın bu tarihe kadar uygulanmamış, aksine   uygulanmayacakmış gibi işlem yapılmaya devam edilmektedir.

 

Yargı kararlarını uygulamama, yargıya meydan okuma şeklindeki bütün bu tutumların, davranışların ağır birer anayasa suçu olduğu bilinmelidir. Sendikamız Petrol-İş ve örgütlü olduğumuz Tüpraş rafinerilerindeki üyelerimiz herkesi, hukuka saygılı olması  ve yargı kararlarının uygulanması için bir kez daha uyarmakta, kararı uygulamayanları bir günlük iş bırakarak protesto etmektedirler. Şu iyi bilinmelidir ki Sendikamız Petrol-İş yargı kararlarının uygulanması için her türlü mücadeleyi vermekte kararlıdır.

 

Yargı kararını uygulatmak toplumsal mücadele gerektiriyor

 

Anayasamızın, yargı kararlarının tartışılamayacağı ve herkesin bu kararları uygulamak zorunda olduğuna ilişkin kesin hükümlerine karşın ÖİB yetkililerinin ve siyasi iktidarın yargı kararlarını uygulamama, Koç-Shell Konsorsiyumu’nun ise yargı kararlarına uymama yönündeki eğilimleri Türkiye’nin tehlikeli bir sürece doğru gittiğini gösteriyor. İdari davalarda yargının en üst organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüpraş ihalesiyle ilgili işlemleri hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Yürütmenin durdurulması kararı, iptal kararı gibi yargısal bir karardır ve tartışılamaz. Bu nedenle Tüpraş’taki ihale ve devir işlemleri de hukuka aykırı işlemler durumuna düşmüştür. Hukuka aykırı işlemlerin yürütülmesine devam, hukuka aykırı bir davranışın sürdürülmesi demektir.

  

Anayasamızın 138. maddesi, “Yasama ve yürütme organları ile İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve İdare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” der. Anayasamızın bu açık hükmüne rağmen, yargı kararlarının uygulanmaması yönündeki eğilimler, Türkiye’nin hukuk devleti olup olmadığının ve uluslararası güvenirliğinin de sorgulanmasını gündeme getirecektir.  Tüpraş’ta yargı kararını uygulatmak, yalnızca Sendikamız Petrol-İş ve Tüpraş’ta çalışan üyelerimizin değil, toplumun bir sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda, yargı kararlarının uygulanması için demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi, her kesimi mücadeleye çağırıyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU adına

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

GENEL BAŞKAN