TÜPRAŞ’TA YARGI KARARININ DERHAL UYGULANMASI İÇİN

 

Petrol-İş üyesi Tüpraş rafineri işçileri bugün

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ÖİB Başkanına faks çekiyor:

  03.03.2006

 

Petrol-İş üyeleri, çekecekleri fakslarda, Başbakan Erdoğan ve ÖİB Başkanı Kilci’den hukuk devletinin tesisi için Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler. Rafineri işçileri, Cumhurbaşkanı Sezer’e de yargı kararı ile ilgili sürecin Cumhurbaşkanlığı makamınca izlenmesi talebini iletecekler.

***

Tüpraş’ın Kocaeli, Aliağa, Kırıkkale, Batman rafinerileri ile Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü’nde örgütlü Petrol-İş üyesi işçiler bugün, iş çıkışlarında, saat 17.30’da  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci’ye Kocaeli, Aliağa, Kırıkkale ve Batman  merkez  postanelerinden faks çekecekler. Rafinerilerden çıktıktan sonra araçlardan inip şehir merkezlerine yürüyerek gelecek olan Sendikamız üyesi Tüpraş işçileri, çekecekleri fakslarda, Başbakan Erdoğan ve ÖİB Başkanı Kilci’den hukuk devletinin tesisi için Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler. Rafineri işçileri, Cumhurbaşkanı Sezer’e de yargı kararı ile ilgili sürecin Cumhurbaşkanlığı makamınca izlenmesi talebini iletecekler. İşte rafineri işçilerinin çekecekleri faksların tam metinleri:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamına,

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanım,

Üyesi olduğum Petrol İş Sendikası, kendi işkolunda faaliyette bulunan, TÜPRAŞ'ta örgütlü olan ve toplu iş sözleşmesi imzalama hak ve yetkisine sahip sendikadır. Sendikamız, örgütlü olduğu kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine ilişkin idari işlemlere karşı, kamu ve toplum yararını korumak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile özelleştirmenin sosyal boyutunun göz önüne alınmasını sağlamak amacıyla yargı yoluna başvurarak, birçok, hukuka ve kamu yararına aykırı işlemin yargı tarafından iptaline aracı olmuştur.

Son olarak, TÜPRAŞ'ta bulunan % 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine dair ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararının iptali amacıyla dava açılmış olup, 2.2.2006 tarihli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla bu iki işlem de hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur. Karar aynı gün kamuoyuna açıklanmış ve ne yazık ki, hukuk devleti ilkesine yakışmayacak yorum ve değerlendirmelerle, kararın uygulanmayacağı, uygulanmasının mümkün olmadığı ileri sürülmüştür.

Anayasamızın 138. maddesi ile İYUK'un ilgili hükümleri son derece açıkken ve idarenin geçmiş yıllarda aynı yönde aldığı kararlar Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmamışken, kararın uygulanmamasının yollarının aranması, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını derinden yaralayan bir sürece dönüşmüştür.

Hukukçu kimliğiniz ve ötesinde, hukuk devleti temel ilkesini en yüksek değer olarak kabulünüz, bu doğrultuda yaptığınız girişimler, hukuka inanan herkeste büyük saygı uyandırmaktadır. Ayrıca bu girişimler, hukuk devletinin birer güvencesi olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, Tüpraş ile ilgili yargı kararının uygulanmasının, Türkiye'nin hukuk devleti olması yolunda önemli bir adım olacağı, uygulanmayan yargı kararları gibi bir ayıbın ortadan kalkacağı inancıyla, yargı kararı ile ilgili sürecin makamınızca da izlenmesi talebimi saygılarımla sunarım. Adı ve Soyadı:

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci’ye çekilecek fakslarda ise şöyle deniliyor:

 

Tüpraş’ta örgütlü olan Petrol-İş Sendikası üyesiyim. Bildiğiniz gibi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2.2.2006 tarihli karar ile Tüpraş’ın % 51’lik kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve bu şartnameye dayalı ihaleyi hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir.

 

17 Şubat 2006 tarihinde gerekçesi de açıklanan bu yargı kararı, Tüpraş’ın alıcı firmaya devrine ilişkin tüm işlemlerin geri alınmasıyla ihale öncesi durumun “aynen ve gecikmeksizin” tesis edilmesini gerektirmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, yargı kararının uygulanmaması halinde, sorumlu olan Yürütme ve İdarenin; Anayasa’yı ihlal edeceği ve uygulamama kararını alan kamu görevlilerinin ve siyasi sorumluların mali, idari ve cezai açıdan kişisel olarak sorumlu olacakları hukuk sistemimizde düzenlenmiştir. Hukuk devletinin tesisi için bu yargı kararının derhal uygulanmasını talep ediyorum. Saygılarımla. Adı ve Soyadı:

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU