ÜCRET FARKLILIKLARININ ORTADAN KALDIRILMASINI, İPTAL EDİLEN

GÖREV ÜNVANLARININ İADE EDİLMESİNİ İSTEDİLER

 

Petrol-İş üyesi 2000 Botaş işçisi eylemde

 14.06.2006

 

BOTAŞ işyerlerindeki bir grup çalışanın ücretlerinin yükseltilmesine karşın, vaat edilmesine rağmen ücret artışının, sendika üyesi olanlar için yapılmaması, çalışanlar arasında ayrımcılığın sürdürülmesi, bazı kapsam içi personelin görev ünvanlarının iptal edilmesi ve yemekhanelerin özelleştirilmek istenmesi nedeniyle, BOTAŞ  işçileri bugün saat 10.00’a kadar iş başı yapmayarak, uygulamaları ve verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto ettiler.

 

Sendikamızın Ankara, Adana, Samsun, İstanbul 2 Nolu, Trakya, Kırıkkale, Bursa, İzmir ve Batman şubelerine bağlı işyerlerinde örgütlü BOTAŞ işçileri  işverenin tutumunu protesto etmek amacıyla bugün iş  bırakma eylemi yaptılar. Sabah işbaşı saatinde işyerlerinin önünde toplanan üyelerimize şube yöneticileri eylemle ilgili açıklamalarda bulundular. BOTAŞ işverenini alkışlarla protesto eden işçiler, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasını, BOTAŞ yönetiminin vaatlerini yerine getirmesini ve ücret dengesizliğinin giderilmesini, görev ünvanları iptal edilen çalışanların bu ünvanlarının iade edilmesini talep ettiler. Sendikamız üyesi BOTAŞ çalışanları, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde de değişik türde eylem ve tepkilerini ortaya koyacaklar.

 

Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın BOTAŞ  eylemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

 

“BOTAŞ’da uzun süredir devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımız var. Bunların en önemlileri; genel olarak BOTAŞ çalışanlarının, özel olarak da sendikamız üyeleri arasındaki ücret dengesizliği ile bazı kapsam içi personelin görev unvanlarının iptal edilmesi ve bazı yemekhanelerimizin müteahhite verilme projesidir. Sendikamızca bu sorunlar gerek 2005-2006 toplu iş sözleşmesi süreci öncesinde, gerekse toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde BOTAŞ yönetimine defalarca iletildi. Hatta ücret dengesizliğinin giderilmesi ve saha tazminatının uygulanmasındaki eşitsizlikler nedeniyle toplu iş sözleşmesi son güne kadar imzalanmayarak üyelerimizin tepkilerini ortaya koymalarına rağmen sorunlar çözüme kavuşturulamadı.”

 

TİS’in imzalanmasından sonra da özellikle ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, hatta BOTAŞ Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere Petrol-İş üyesi 200 çalışanın ücretlerine 100 (Yüz) YTL’lik bir iyileştirmenin yapılacağına dair gerek Petrol-İş’e, gerekse Kamu-İş’e taahhütte bulunulduğunu söyleyen Öztaşkın, aradan altı ay geçmesine rağmen BOTAŞ Yönetim Kurulu’nun taahhütlerini yerine getirmediğini bildirdi. Kurum bünyesinde çalışan herkese eşit ve adilane bir uygulama yapması gereken BOTAŞ Yönetim Kurulu’nun, Yüksek Planlama Kurulu kararını gerekçe göstererek bir grup çalışanın ücretleri arasındaki dengesizliği hızla giderdiğini, sendika üyeleri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik çalışmaları ise bir türlü sonuçlandırmadığını kaydeden Öztaşkın şöyle devam etti:

 

“BOTAŞ’daki sorunlarımız elbette ne ücret dengesizliği ne de iptal edilen görev ünvanlarımız ve yemekhanelerimizin müteahhite verilmesiyle sınırlıdır. Ancak bunlar onlarca sorun arasında önceliği olan, en önemli ve mutlaka kısa sürede çözülmesi gereken sorunlarımızdır. Sendika olarak BOTAŞ yönetiminin sendikamızla kurumsal ilişkileri geliştirerek çalışanların sorunlarının çözümü için bir an önce somut adımlar atacağı umudunu taşımaktayız. İş barışı, kurumsal birlik ve beraberlik ancak bu şekilde sağlanabilir. Bu nedenle sorunlarımızın bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Aksi halde huzursuzluk her geçen gün artacak, iş barışı tehlikeye düşecektir.”

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU