ÜRETİM TAMAMEN DURDURULDU, 213 ÇALIŞANIN İŞ AKDİNİN

BUGÜN FESHEDİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

 

İGSAŞ işçisi fabrikayı terk etmiyor…

18.12.2006

 

231’i Petrol-İş üyesi, toplam 300 çalışanı olan, Kocaeli-Körfez’de kurulu, Türkiye’nin tek üre üreticisi İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’nin (İGSAŞ) 8 aydır ara verdiği üretimini, 15 Aralık tarihi itibariyle tamamen durdurduğu açıklandı. Bu karardan sonra bugün (18 Aralık) itibariyle de 213 çalışanın iş akdinin feshedileceği bildirildi. İGSAŞ’ın üretimini tamamen durdurmasını açıkladığı 15 Aralık tarihinden itibaren İGSAŞ çalışanları işyerini terk etmeme eylemine başladılar. İşçilerin eylemleri 3 gündür devam ediyor. İGSAŞ çalışanlarının eylemlerine, diğer sendika, parti ve demokratik kitle örgütleri de büyük destek veriyorlar. AKP iktidarı tarafından 2004 yılında özelleştirilerek Fehmi Yıldız’a ait Yıldız Entegre firmasına satılan İGSAŞ’ta üretimin tamamen durdurulması çalışanların büyük tepkilerine ve protestolarına neden oldu.

 

Bütün gübre sektörü ithalat tehdidi altında…

 

Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, İGSAŞ’ın üretimini tamamen durdurma kararı almasının, Türkiye’de özelleştirmelerin bir sonucu olduğunu belirterek, alanında tek olan fabrikanın, ithal gübre ile yerli gübre fiyatları açısından bir dengeleme işlevi gördüğünü, üretimin durmasıyla ithal gübre fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyledi. 600 bayisi olan, 300 bin çiftçi ailesine hizmet veren, 30 yıllık bir sanayi kuruluşunun üretimini durdurmasını kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Öztaşkın şöyle konuştu:

 

“İGSAŞ işvereni, fabrikayı özelleştirme yoluyla aldıktan sonra ilk yıllarda büyük kazançlar sağladı. Fakat doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden Türkiye’ye dampingli gübrenin girmesi gerekçesiyle, işveren 8 aydır üretime ara vermiş, ithalata ağırlık vermişti. Ancak şu anda üretimini tamamen durdurma kararı aldığını ve bugün itibariyle 213 çalışanın iş akdinin feshedileceğini bildirdi. İşverenler, ithal gübrenin tonu 190-200 dolara Türkiye’ye girerken, doğalgazın bin metreküpüne 300 dolar ödediklerini belirtiyorlar.”

 

Özelleştirmelerin, denetimsiz ithalatın, doğalgaz fiyatlarındaki artışın faturasının işçiye kesilemeyeceğini vurgulayan Öztaşkın, bu politikaların siyasi sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu, ben özelleştirdim, oldu bitti mantığıyla AKP’nin bu işin içinden sıyrılamayacağını, göz göre göre ailesi, çoluğu çocuğu ile birlikte yaklaşık 2 bin kişinin açlığa terk edilemeyeceğini bildirdi.  Öztaşkın, fabrikanın kapatılmasıyla yüzbinlerce çiftçi ailesinin de mağdur olacağını kaydetti. Öztaşkın, ülkenin tek üre üreticisi İGSAŞ’ın kapatılmasına Hükümetin seyirci kalacağını düşünemediklerini belirtti ve işvereni de belli hesaplar peşinde olmaması konusunda uyardı. Tüm sektörün, bütün gübre fabrikalarının ithalat tehdidi altında olduğunu, üretimin azalmasına karşın ithalatın hızla arttığına dikkat çeken Öztaşkın, ithal gübrede de denetimin olmadığını, ithal edilen gübrenin ülkemizin toprağına, ürününe uygun olup olmadığının araştırılmadığını, maalesef çiftçimizin de kaderine terk edildiğini kaydetti.  Öztaşkın şöyle devam etti: “Ülkemizde özelleştirilen fabrikaların yüzde 40’ı kapatıldı. Ülkemiz tamamen ithalat ülkesi konumuna geldi. Gübre firmaları yüzde  60 oranında ithalat yapıyor. İGSAŞ Türkiye’nin tek üre fabrikası, burası kapatılamaz. Ben kazanamıyorum diye işçileri mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur.” 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU