STANDARD PROFİL İŞVERENİ

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLİYOR

 

Sendikamıza üye olan işçilerden 30’unun iş akdi feshedildi

21.02.2005

 

Yerli otomotiv üreticilerinin yanında, General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi çokuluslu otomotiv firmalarına parça üreten Standard Profil A.Ş, sendikamıza üye oldukları için 30 işçiyi işten çıkardı. 1985-1999 yılları arasında sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisi olan işyerinde, işveren bu tarihten sonra sendikaya üye olan işçileri sürekli işten atarak TİS yetkimizi düşürdü. Örgütlenme çalışmalarına tekrar başladığımız Standard Profil’de işveren son olarak sendikamıza üye olan işçilerden 30’unun iş akdini feshetti.

 

 

Düzce, Konuralp Hamamaltı mevkiinde faaliyet gösteren, yerli otomotiv üreticilerinin yanında, General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi çok uluslu otomotiv firmalarına parça üreten Standard Profil A.Ş, örgütlenme özgürlüğünü engelleyerek sendikamıza üye olan işçilerden 30’unu işten çıkardı.

 

Toplam bin 700 işçinin çalıştığı firmada örgütlü olan sendikamız Petrol-İş, 1985-1999 yılları arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisine sahipti. Bu tarihten sonra Standard Profil işvereni, sendikamıza üye işçileri sürekli işten atarak TİS yetkimizi düşürdü. Son dönemde sendikamızın yeni bir örgütlenme mücadelesi başlattığı işyerinde işçiler tekrar sendikamıza üye olmaya başladılar. İşçilerin sendikalaşma mücadelelerini tüm acımasızlığı ile engellemeye çalışan Standard Profil işvereni, sendikamıza üye olan 30 işçinin iş akdini feshetti.

 

Sendikamıza üye olan işçileri işten atarak örgütlenmek isteyen işçilere gözdağı vermek isteyen işveren, 4857 sayılı İş Yasası’nın toplu işten çıkarmaya ilişkin 29. maddesini de ihlal etti. Bu maddede, “İşveren ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirir” hükmü yer almasına karşın, işverenin bu bildirimi 2 gün önce yaptığı öğrenildi.

 

Alanında lider, işçi haklarında sonuncu

 

1977 yılında Düzce’de kurulan, şirket merkezi ise İstanbul-Elmadağ’da olan Standard Profil, yurt içindeki ve dışındaki otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profilleri üreten bir yan sanayi kuruluşu. Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmaları arasında kendi alanında lider olan firma, işçi haklarına, örgütlenme özgürlüğüne, sendikalaşma hakkına gelince en sonda yer alıyor. Firma, ileri teknolojisi sayesinde tekli ya da çoklu sertlikte-kauçuktan ya da PVC-TPV- TPE’den mamül sızdırmazlık fitillerini, sac, alüminyum, paslanmaz çelik, tel takviye ve floklu olarak üretiyor. Geliştirici ve tedarikçi bir firma olan Standard Profil, Türkiye’deki otomotiv sanayi firmalarının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken, yurt dışında ise General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi firmaların Almanya, Belçika, İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Polonya, Avustralya, Brezilya, Meksika gibi tüm dünya coğrafyasına dağılmış fabrikalarına sızdırmazlık fitili ihraç ediyor.

 

İşçilerin çalışma hakları ağır tehdit altında

 

Sendikamıza üye olan işçilerden 30’unu  yasalara aykırı olarak işten atan Standard Profil işvereni, diğer işçileri de sendikadan istifaya zorluyor. Firma, sendikanın görüşme talebini sürekli reddederek, işçilerin örgütlenme - çalışma haklarını çeşitli yöntemlerle, işten atarak, baskı uygulayarak ve tehdit ederek ihlal ediyor. Standard Profil işvereni aynı zamanda parça ürettiği çokuluslu otomotiv firmaları DaimlerChreysler ile Volkswagen’in Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF) ile imzaladığı küresel çerçeve sözleşmeleri hükümlerini de çiğniyor.

 

Sendikamız uluslararası dayanışma sağlamak için sorunu, üyesi olduğumuz Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikası (ICEM) ile Avrupa  Maden, Kimya, ve Enerji İşçileri Federasyonu’na (EMCEF) da götürdü. Ayrıca, Standard Profil’in otomotiv sektöründeki çokuluslu firmaların tedarikçisi olması nedeniyle gelişmeler, EMCEF aracılığıyla, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’na (IMF) da bildirilmiş ve  Standard Profil işverenine müdahale etmesi istenmiştir.

 

Örgütlenme özgürlüğümüz engellenemez

 

Anayasal ve yasal bir hak olan işçilerin örgütlenme özgürlüğü hiçbir baskı, tehdit ve yıldırma ile engellenemez. Standard Profil’de sendikal örgütlenmeye kararlı olan işçilerin bu mücadelesini hiç birgüç alıkoyamaz. Sendikamız Petrol-İş bu işyerinde örgütlenme mücadelesi veren işçilerimizin her zaman ve her koşulda yanlarında yer alacak, mücadelelerine destek verecek, asla bu mücadeleden vazgeçmeyecektir. Standard Profil işverenine buradan sesleniyoruz: Sendikalı işçileri işten atmakla, örgütlenme özgürlüğünü engellemekle hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Dünya çapındaki yerli ve yabancı firmalara ürettiği yedek parça ile işyerlerini kendi alanında, kendi sektöründe dünya lideri yapan işçilerinizin çalışma haklarına saygı gösterin ve örgütlenme özgürlüklerini engellemeyin.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mustafa Öztaşkın

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan