Petrol-İş, ÖİB kararının ve ilanın iptali  için dava açtı

   29.04.2005

 

Petrol-İş Sendikası tarafından, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açılan davada, kamu şirketi, TÜPRAŞ’ta mevcut %51 oranındaki kamu payının satış yöntemiyle blok olarak satılmasına dair 29.4.2005 tarihli gazetelerde yer alan ilanın ve satışa ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istendi. Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

 

“Bilindiği gibi ÖİB, 7.6.2003 tarihli ilanı ile Tüpraş’taki %65,76 kamu payının blok olarak özelleştirilmesi için ihaleye çıkmıştır.

 

Tüpraş’ta örgütlü olan sendikamız, bu ihaleye ilişkin olarak sırayla;

 

-         blok satış kararı ve ihale ilanına,

-         ihaleyi sonuçlandıran İhale Komisyonu kararına,

-         satışa onay veren Rekabet Kurulu kararına,

-        Tüpraş’taki kamu payının, blok olarak Efremov Kautschuk şirketine devredilmesine ilişkin ÖYK kararına

 

karşı yargıya başvurmuş ve söz konusu davaların tümü sendikamız lehine kararlarla sonuçlanmıştır.

 

Hukuksal dayanakları güçlü bir hukuk mücadelesi yürütülerek telafisi mümkün olmayan toplumsal zararlara neden olacak bir uygulama durdurulmuştur. Bu mücadeleden hem Tüpraş hem de sendikamız güçlenerek çıkmıştır.

 

Söz konusu ihale ile Tüpraş, 1,3 milyar dolar bedelle bir tabela şirketine devredilecekti. Oysa Tüpraş’ın bugün piyasa değeri 3,5-4 milyar dolara ulaşmıştır. 2004 yılında 16,1 milyar dolar ciro ve 491 milyon dolar kâr gerçekleştiren Tüpraş, ülke ekonomisine 8,2 milyar dolar katkı sağlamıştır. Böylece Türkiye kazanmıştır.

 

Ancak ÖİB, Tüpraş’ın %51’lik kamu payını blok satış yöntemiyle özelleştirmeye yönelik 29.4.2005 tarihli ihale ilanı ile bu süreci tekrar başlatmıştır. Sendikamız bu ihale ilanının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ilanın basında yayınlandığı gün yargıya gitmiştir.

 

  

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin bir önceki ihale ilanını iptal eden 29.12.2004 tarih ve 2004/2370 Sayılı kararında belirtildiği gibi;

 

 

-         Bu ilan kararına ilişkin özel bir ÖYK kararı bulunmamaktadır. Tüpraş’ın özelleştirilmesine ilişkin 1995 ve 1999 tarihli genel mahiyette iki ÖYK kararı bulunmaktadır. Bu ihale ilanı, ÖİB kararına dayalı olarak çıkmıştır. Oysa 4046 Sayılı Yasa’ya göre blok satış kararı alma yetkisi ÖYK’dadır. ÖİB, uygulama organıdır. ÖYK’nın karar alma yetkisinin, ÖİB’ye devrine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu durum ihale ilanının sakatlanmasına yol açacaktır.

 

 

-         1995 ve 1999 tarihli ÖYK kararları 4046 Sayılı Yasa’da belirtilen süre unsurunu içermemesi nedeniyle geçersizdir.

 

Sendikamız söz konusu gerekçelere dayalı olarak ihale ilanının ve satışa ilişkin ÖİB kararının, iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle 29.4.2005 tarihinde yargıya başvurmuştur.”

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan