TÜRKİYE’NİN SANAYİ DEVİ PETKİM!

GELECEĞİMİZİ SATAN KİM?

05.04.2005

 

Ülke yönetimine ilişkin belirlenmiş herhangi bir politikası olmayan AKP Hükümeti, her alanda olduğu gibi ekonomi de son derece pragmatik davranmaya devam ederek güvenilirliğini yitirmektedir.

 

Üretim yaparak kaynak yaratma yerine, kısa yoldan yılların birikimi ve emeğiyle oluşturulmuş mevcut sanayi kuruluşlarını “satarak” borçlarını döndürmeyi tercih etmektedir.

 

İşlerine geldiğinde “karadelik”, sıkıştıklarında “bir sanayi devi” olarak sunulan “PETKİM KİM?”

 

Türkiye’nin tek petrokimyasal üreticisi, AB standartları ve kalitesinde üretim yapan ve dünya pazarlarında rekabet edebilen, 2004 yılında toplam aktifleri 1,2 milyar dolar olan, % 97 K.K.O. gerçekleştiren ve 3.967 yetişmiş, nitelikli çalışana sahip olan Petkim;

·        1 milyar dolar ciro,

·        49 milyon dolar esas faaliyet kârı,

·        16 milyon dolar vergi ödemesi,

·        182 milyon dolar ihracat,

·        1990-2004 yılları arasında toplam 676 milyon dolar yatırım harcaması,

·        40,4 milyon dolar NET DÖNEM KÂRI gerçekleştirmiştir.

 

Son 5 yılda 3,5 milyar dolar döviz tasarrufu ve ülke ekonomisine 1 katrilyon TL üzerinde katkı sağlamıştır. Tüm işletme giderlerini öz kaynağı ile sağlamaktadır.

 

Petkim yatırımları için kullanılması gereken kaynaklar, “satış” reklamlarında israf edilmektedir. ÖİB’in düzenlediği bu reklam kampanyasında itiraf edildiği gibi!                EVET PETKİM, DEV BİR SANAYİ KURULUŞUDUR.

 

Bu durumda Petrol-İş olarak soruyoruz?

 

Petkim, bir karadelik mi yani devletin sırtında yük müdür?

Her ne yöntemle olursa olsun, Petkim niçin özelleştiriliyor?

Bu “satışı yapmak isteyen” Müflis Tüccar Kim?

 

Bunu durduracak güç KİM?

PETROL-İŞ VE HALKIMIZ!

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 Petrol-İş Sendikası

 Merkez Yönetim Kurulu adına

 Mustafa ÖZTAŞKIN

 Genel Başkan