SENDİKAMIZIN YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ IRAK’IN İŞGALİNİN

 2. YILINDAKİ MİTİNGDE  İŞÇİ VE EMEKÇİLER ALANLARDA HAYKIRDI:

 

19.03.2005

 

 “ABD Ortadoğu’dan Defol, Savaş İstemiyoruz”

Milyonlarca barışsever tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ABD tarafından Irak’ın işgal edilmesini protesto etti. Sendikamız Petrol-İş’in de yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen ve İstanbul-Kadıköy’de düzenlenen mitingde binlerce barışsever işçi ve emekçi,  “ABD Ortadoğu’dan Defol, İran,a, Suriye’ye Dokunma, Savaş İstemiyoruz” diye haykırdı.

 

Mitingde Türk-İş adına konuşma yapan Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, “Ülkemizin dört bir yanından gelip Kadıköy Meydanını dolduran güzel ülkemizin barışsever insanları! Bugün başta Irak olmak üzere bütün işgallere karşı dünyanın barışsever insanlarının ayağa kalktığı gündür. Bugün küreselleşme adı altında savaşı, şiddeti, açlığı ve yoksulluğu bize reva görenlere karşı bir başka dünya mümkündür diyenlerin ayağa kalktığı gündür” dedi.

 

Öztaşkın, konuşmasını “Bir ülkeyi işgal etmek ve ülke ekonomisini yıkıma götürmek sadece topla, tüfekle olmuyor. Türkiye de ekonomik işgal ve ekonomik yıkımla karşı karşıyadır. İşte toplumsal emeğimizin birikimi olan kamu kuruluşlarımız yani SEKA, Tekel, Pektim, Tüpraş, THY, Telekom, Şeker fabrikaları, enerji santrallerimiz, SSK, Köy Hizmetleri özelleştirme adı altında ya kapatılıyor, ya da birilerine peşkeş çekiliyor” diye sürdürdü.

 

 

 

Irak’ın işgalinin ikinci yılında, 19 Mart günü Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında düzenlenen mitinglerde milyonlarca barışsever ABD’yi protesto etti. Sendikamız Petrol-İş’in de yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen ve İstanbul-Kadıköy’de düzenlenen  “ABD Irak’tan Çekil! İran’a, Suriye’ye Dokunma! Savaş İstemiyoruz” mitingine binlerce barışsever işçi ve emekçi katıldı.  19 Mart,  tüm dünyadaki ve ülkemizdeki barış örgütleri tarafından Küresel Eylem Günü ilan edildi. 19 Mart’ta, Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında düzenlenen mitinglerde milyonlarca barışsever alanlara çıkarak barış istemlerini haykırdılar. Ülkemizde de barışseverler, Emek Platformu ve yüzlerce sivil toplum örgütlerinin katıldığı mitingler yapıldı. İstanbul’da yapılan mitinge Sendikamız Petrol-İş de kitlesel bir şekilde katıldı.  Aliağa, İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu , Gebze, Kırıkkale, Yarımca, Ankara, Trakya ve Kocaeli şubelerimiz başta olmak üzere Sendikamızın yoğun bir katılım gösterdiği mitingde Türk-İş adına Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın konuşma yaptı.

 

KESK, DİSK, Türk-İş, HAK-İş, TMMOB ve TTB gibi kitle örgütleri ve EMEP, ÖDP, TKP, CHP gibi siyasi partilerin katıldığı miting Haydarpaşa’dan Kadıköy iskele meydanına kadar davullar eşliğinde çalınan marşlar, türküler ve halaylarla başladı.  “Emekçiler savaşsız bir dünya için birleşin” “Kahrolsun emperyalizm-siyonizm”  “İşgale değil, direnişe destek,” “Savaş örgütü NATO dağıtılsın” pankartlarını taşıyan barışseverler, “ABD kuklası iktidar istemiyoruz” sloganıyla da AKP Hükümeti’ni protesto ettiler.

 

Türkiye’nin birçok şehrinden gelen binlerce işçi ve emekçi, ABD’yi lanetleyerek tüm dünya ile birlikte ‘ABD Ortadoğu’dan defol’ diye haykırdılar.  Binlerce işçi, kamu emekçisi, öğrenci, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katıldığı mitingde, “Direniş sürecek, işgal bitecek”, “Gün gelecek devran dönecek, ABD halklara hesap verecek”, “ABD Ortadoğu’dan Defol, Savaş İstemiyoruz” sloganları atıldı ve dünyanın birçok yerinde aynı anda eylem yapan barışseverlerle dayanışma gösterildi.

 

 

Öztaşkın: Türkiye’ye yönelecekler

 

Mitingde Türk-İş adına konuşma yapan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın şunları söyledi:

 

“Ülkemizin dört bir yanından gelip Kadıköy Meydanını dolduran güzel ülkemizin barışsever insanları! Hepinizi Petrol-İş Sendikası ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün başta Irak olmak üzere bütün işgallere karşı dünyanın barışsever insanlarının ayağa kalktığı gündür. Bugün küreselleşme adı altında savaşı, şiddeti, açlığı ve yoksulluğu bize reva görenlere karşı bir başka dünya mümkündür diyenlerin ayağa kalktığı gündür. 2 yıl önce bugün Amerikan ve İngiliz füzeleri Irak halkının üzerine düşmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler kararı dahi olmadan uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek Irak işgal edildi. Her taraf yakıldı, yıkıldı. Irak ekonomisiyle, tarihiyle, kültürüyle, her şeyiyle yağmalandı, talan edildi.

 

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu işgalin gerçek nedeni ne Saddam’ın diktatörlüğü, ne de Irak’ın elinde nükleer silahların bulunmasıdır. Bu işgal emperyalist bir işgaldir.

Bu işgal çok uluslu petrol şirketlerinin işgalidir. Kısacası, bu işgal Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını ele geçirmenin işgalidir.

 

Değerli Dostlar!

 

Ortadoğu ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada üç önemli enerji kaynağı bulunmaktadır. Petrol, su ve bor madeni. Petrol Ortadoğu’dadır, Suudi Arabistan’dadır, Irakta’dır, İran’dadır, Suriye’dedir. Su ve bor ise Türkiye’dedir. İşte onun içindir ki Irak’ta başlayan işgalde sıraya yavaş yavaş komşularımız İran ve Suriye alınmak istenmektedir. Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını ele geçirmek için yapılan bu işgalde Türkiye de sıraya alınmak istenmektedir. Çünkü Ortadoğu’daki petrol kadar önemli olan su bizdedir. Yine 21. yüzyılın enerjisi olarak görülen ve çok değişik kullanım alanları olan bor madeninin dünya rezervinin yüzde 70’i bizdedir. Onun için sırayla gelecekler, önce İran’ı, Suriye’yi hedefleyecekler, arkasından Türkiye’ye yöneleceklerdir. Bu amaç ve hedeflerini BOP ve GOP olarak açıkça ortaya koymaktadır. Yani dostlar ülkemiz işgal altındadır.

 

İşgalciler kendi bataklarına bizi çekmek için uğraşıyorlar. Komşularımızla kavga etmemiz için çaba gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımıza Suriye’ye gitme deme cüretinde bulunuyorlar.

Herkes şunu çok iyi bilsin. Bu ülkenin insanları onurludur. Başları diktir. Bizler işgali yaşamış bir ulusun çocuklarıyız.

 

Nasıl ki ülkemizi işgal edenlere geçmişte derslerini verdiysek bugün de bizi tehdit edenlere, ülkemizi kendi bataklarına çekmek isteyenlere dersini vermeyi biliriz. Irak halkı da işgalcilere derslerini verecektir. Bugün işgalcilere karşı direnen Irak’ın şehirleri yarın bizim Antep'imiz, Urfa'mız, Maraş'ımız gibi kahraman Bağdat, Şanlı Felluce gibi isimlerle anılacaktır.

 

Değerli dostlar!

 

Bir ülkeyi işgal etmek ve ülke ekonomisini yıkıma götürmek sadece topla, tüfekle olmuyor. Türkiye ekonomik işgal ve ekonomik yıkımla karşı karşıyadır. İşte toplumsal emeğimizin birikimi olan kamu kuruluşlarımız yani SEKA, Tekel, Pektim, Tüpraş, THY, Telekom, Şeker fabrikaları, enerji santrallerimiz, SSK, Köy Hizmetleri özelleştirme adı altında ya kapatılıyor, ya da birilerine peşkeş çekiliyor.

 

O zaman özelleştirmeye karşı direniş aynı zamanda ülkemizin ekonomik işgaline karşı da direniştir. Özelleştirmeye karşı direniş aynı zamanda, savaşa karşı direniştir.

Özelleştirmeye karşı direniş aynı zamanda küreselleşmeye karşı direniştir. Geliniz hep birlikte özelleştirmeye karşı çıkalım.

 

Değerli dostlar!

 

Savaş kapitalizmin bir yerde yaşam kaynağıdır. Onun için savaşlara, işgallere ve sömürüye karşı duruş aynı zamanda kapitalizme, emperyalizme ve onun yeni adı küreselleşmeye karşı duruştur. Biz emekçiler adaletin, eşitliğin, özgürlüğün hakim olduğu bir dünyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Savaş değil, barış istiyoruz. Geliniz hep birlikte barış talebimizi bir kez daha yineleyelim. Geliniz işgalcilere de, ülkemizi ortaçağın karanlığına sürüklemek isteyen AKP’ye karşı da sesimizi daha gür yükseltelim. Geliniz 1.5 ay sonra 1 Mayıs alanlarında hep birlikte buluşalım.”

 

Dünyada küresel direniş var

 

Miting Tertip Komitesi adına açılış konuşmasını gerçekleştiren TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasında, “İşgalin ikinci yılında bütün dünyadaki dostları ile omuz omuza durmaya gelenler hoş geldiniz. Dünyada bugün kan var, gözyaşı var, ölüm var, açlık var, yoksulluk var. Ama bugün dünyada küresel direniş de var” dedi ve şunları söyledi:

 

“Bugün barıştan yana olmak Irak ve Filistin’de yaşananlara karşı tüm dünya barış ve demokrasi güçleriyle yan yana olmaktır. Şimdi dünya halkları ile birlikte Bush ve işbirlikçilerine karşı durma, tüm gücümüzle sermaye saldırılarına direnme zamanıdır.”

 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise işgal altında ezilen Ortadoğu halklarının her gün daha da yoksullaştığını söyledi ve “Bunun bedelini de emekçi sınıflar olarak bizler ödüyoruz” dedi.  

 

Irak’ın işgali diğer illerde de protesto edildi

 

ABD’nin Irak’ı işgali, Ankara’da düzenlenen yürüyüşle de protesto edildi. Türkiye’nin içişlerine müdahale ile öne çıkan ve istifasını açıklayan ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da bu yürüyüşlerde  protesto edildi. Yürüyüşçüler, “Edelman gidiyor sıra Erdoğan’da” sloganı  attılar. Sendika, kitle ve meslek örgütleri, dernek ile partiler  ABD’nin başta Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerini işgal planlarını, emperyalist yayılmacı politikaları ve işbirlikçilerini protesto ettiler.

 

İşgalin 2.yılı Mersin'de yapılan yürüyüşlerle de protesto edildi. Mersin Demokrasi Platformu Girişimi'nin organize ettiği yürüyüşe siyasi parti, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.