YASAL OLARAK SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKI

VERİLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞİNİ KAYBETTİ

 

Toros Gübre ve Toros Terminal’de

41 güvenlik görevlisinin iş akti feshedildi

     08.06.2005

Özel güvenlik görevlilerine sendikalı olabilme hakkını tanıyan ve geçen yıl yürürlüğe giren 5188 sayılı Yasa’dan sonra Tekfen Holding’e bağlı Adana - Ceyhan’da kurulu Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş’de çalışan 15, Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş’de çalışan 26 güvenlik görevlisinin  işine son verildi. Toros Gübre fabrikalarında çalışan güvenlik görevlileri, yasanın yürürlüğe girmesiyle bir yıl önce Petrol-İş’e üye olmuşlardı. Aynı holdinge bağlı fakat ayrı işkolunda yer alan Toros Terminal Servislerinde çalışan güvenlik görevlileri ise henüz sendikalı bile olamamışlardı. Tekfen Holding işvereninin, güvenlik görevlilerini işten çıkararak, bu hizmeti taşeron sistemiyle satın alacağı bildirildi.

 

Güvenlik görevlilerinin işten çıkarılmasıyla Petrol-İş’in örgütlü olduğu Toros Gübre fabrikalarında çalışan 247 işçi,  işyerini terk etmeme eylemine başladı. Sendika’nın, çıkarılan güvenlik görevlilerinin firmanın diğer alanlarında da çalışabileceğini işverene bildirmelerine karşın, işverenden henüz olumlu bir yanıt alınamadı. İşveren, Sendikanın, gönüllü olarak emekliye ayrılmak isteyen işçilerin emekliye sevkedilebileceği ancak çalışmak isteyen güvenlik görevlilerinin, fabrikanın diğer alanlarında çalıştırılabileceği teklifini de kabul etmedi. İşverenin, verdiği kararlardan hiç birini Sendika ile paylaşmaması nedeniyle işverenin bu tutumunu protesto eden işçiler,  fabrika içinde işyerini terk etmeme eylemine başladılar.

 

İşverene yasalar sökmüyor

 

Sendika’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde çıkardığı özel güvenlik görevlilerine sendikalı olabilme hakkı tanıyan 5188 sayılı Yasayı uygulamamak için her yola başvuran Tekfen Holding işvereni, çalışanların örgütlenme ve sendikalı olabilme özgürlüğünü engelliyor. Avrupa Birliği kriterleri gündemdeyken, insan hakları, demokrasi, özgürlük havarisi kesilenler, çalışanların yasal haklarını kullanmalarına sıra geldiğinde en vahşice tedbirleri uygulamaktan geri kalmıyorlar. Yasal haklarını kullanan çalışanları sokağa atmaktan çekinmiyorlar. Ancak Sendikamız, işçilerin yasalardan ve Anayasa’dan doğan haklarını sonuna kadar savunacak ve mücadelesini sürdürecektir” denildi.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu