KARAR, TÜPRAŞ’TA İKİNCİ İHALE SÜRECİNİN  VE YÜZDE 14.76’LIK

BLOK SATIŞIN DA HUKUKA AYKIRILIĞINI ORTAYA KOYUYOR

 

Danıştay, yetkisini aşan ÖİB’ye “Dur” dedi!

     03.06.2005

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin, ilk ihale sürecinde, TÜPRAŞ’ın hisselerinin blok olarak satılmasına ilişkin karar yetkisinin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nda olduğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın karar alma yetkisine sahip olmadığı, bu konuda yetki devri de yapılamayacağı hususunu hüküm altına alan  7 Mart 2005 tarihli kararını temyiz eden ÖİB’nin istemini görüşen Danıştay 13. Dairesi, 23 Mayıs 2005 tarihli kararıyla, ÖİB’nin yürütmesinin durdurulması istemini uygun bulmayarak reddetti.

 

Sendikamız, TÜPRAŞ’ta mevcut % 65,76 oranındaki kamu payının blok olarak özelleştirilmesine ilişkin 7.6.2003 tarihli ilan ile bu ilana dayanak olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararının iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2004/1856 E. sayılı dosyasında dava açmıştı.

 

Açılan davayı inceleyen Ankara 10. İdare Mahkemesi, 7.3.2005 tarihli kararıyla, işlemi hukuka aykırı bularak iptal kararı vermişti. Kararın gerekçesinde, TÜPRAŞ’ın hisselerinin blok olarak satılmasına ilişkin karar yetkisinin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nda (ÖYK) olduğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) karar alma yetkisine sahip olmadığı, bu konuda yetki devri de yapılamayacağı hususu hüküm altına alınmıştı.

 

Bu kararı temyiz eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, aynı zamanda kararın yürütmesinin durdurulmasını da istemişti. İstemi görüşen Danıştay 13. Dairesi 23.5.2005 tarihli kararıyla, ÖİB’nin yürütmesinin durdurulması istemini uygun bulmayarak reddetti.

 

Kararın anlamı ve TÜPRAŞ’ın yeni ihalesine etkisi

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi kararı, özelleştirme konusunda asli karar merciinin ÖYK olduğunu, ÖİB’nin kendi kendine karar alamayacağını, bazı konularda yetki devrinin bile mümkün olmadığını kabul ederek, blok satış işlemi öncesi ÖYK kararı alınması gerektiğini hüküm altına almış bulunuyor.

  

Danıştay 13. Dairesi, İdare’nin yürütmenin durdurulması istemini uygun bulmayarak istemi reddetmiş, yani Ankara 10. İdare Mahkemesi kararını bir anlamda geçerli kılmıştır.

 

Kararın yeni ihaleye ve % 14,76 oranındaki payın satışı kararlarına etkisi

 

Bu karar, aynı şekilde ÖYK kararı alınmaksızın TÜPRAŞ’ta mevcut % 51 oranındaki kamu payının blok olarak özelleştirilmesine ilişkin 29.4.2005 tarihli ikinci ihale sürecinin de hukuka aykırılığını ortaya koymaktadır. Bu blok satış öncesi de alınmış bir ÖYK kararı yoktur, kararı yine ÖİB almıştır ve bu nedenle ihale kararı yetki yönünden hukuka aykırıdır.

 

Ayrıca, bu karar, asli yetkilinin ÖYK olması, ÖİB’ye istisnali haller dışında yetki devri bile yapılamaması gerekçesi karşısında, TÜPRAŞ’ın %14,76 payının Global Menkul Değerler aracılığıyla 6 yabancı fona satışına dair işlemin de yetki yönünden hukuka aykırılığını ortaya koymaktadır.

 

Gelinen hukuki nokta; TÜPRAŞ ile ilgili İdare tarafından yapılan işlemlerin tamamının hukuka aykırı olduğunu, bazı işlemlerde suç unsuru olduğunu ve Türkiye’nin en değerli şirketinin hukuk dışı işlemler ile birilerinin eline bırakılmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır.

 

Petrol-İş Sendikası olarak, bugüne kadar sürdürdüğümüz haklı, kararlı ve meşru mücadelemizi, TÜPRAŞ’ın kamu şirketi yapısının korunması ve ülkemize faydasının artarak devam etmesi için yılmadan sürdüreceğiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan