2004 Yılında Durdurduk Türkiye Kazandı, Yine Durduracağız…

 

 13.09.2005

 

Sendikamız, Tüpraş ihalesine ilişkin şartnameye karşı dava açmıştır. Hukuka aykırı olan bu şartnameye

dayalı yapılan Tüpraş ihalesi  de hukuka aykırıdır.

 

Petrol-İş olarak 13 Eylül 2005 tarihinde Tüpraş ihalesini sonuçlandıran Komisyon Kararı’nın iptali için

Danıştay 13. Dairesinde saat 13:00’de dava açacağız.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

 

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan