PETROL-İŞ ÜYESİ ÇALIŞANLAR KURUMUN İKİNCİ

KEZ SATIŞ KARARINI PROTESTO EDEREK İŞ BIRAKACAK

Tüpraş rafinerilerinde eylem

 

01.09.2005

Tüpraş’taki yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satışına karşı, Tüpraş’ın İzmir Aliağa, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman rafinerileri ile Yarımca petro-kimya tesislerinde çalışan Petrol-İş üyesi işçiler, ihaleye son teklif verme günü olan 2 Eylül’de tam gün iş bırakacaklar. Tüpraş çalışanlarının kurumun satışına karşı tepkilerini ortaya koyacağı tam gün iş bırakma eylemiyle birlikte yarın akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinin sevkiyatı da yapılmayacak.

 

Tüpraş’ın satışının durdurulması amacıyla yapılacak eylemler önümüzdeki günlerde de sürecek.  Son teklif verme süresi 2 Eylül olan Tüpraş, geçen yıl  16,1 milyar dolar ciro, 491 milyon dolar net kâr gerçekleştirdi. Aynı yıl Hazine’ye 8,2 milyar dolar katkı sağlayan kurum, AB ülkeleriyle rekabet edebilen teknolojisi, nitelikli, yetişmiş işgücü ile Avrupa’nın en büyük 5 rafineri şirketinden biri. Yatırım ve personel giderleri dahil tüm harcamalarını devlete yük olmadan kendi öz kaynaklarıyla karşılayan  Tüpraş, ülkemizin sahip olduğu tek rafineri şirketi. Kurumun stratejik önemi bile satılmaması için tek başına yeterli bir gerekçe. Tüpraş, ülkemizin ham petrole olan bağımlılığından kaynaklanan dezavantajını, yaptığı üretimle dengeliyor. Coğrafi konumu, sahip olduğu teknoloji ve altyapı olanakları sayesinde üretim miktarının, fiyatların ve pazarın kontrol ve denetimini elinde tutuyor.

 

Parlamento içinde veya dışında yer alan muhalefetteki tüm siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, kamuoyunun karşı olmasına, satışında hiçbir kamu yararı görmemesine, bu satışla tüm Türkiye’nin kaybedeceğinin bilinmesine  karşın AKP iktidarı, Tüpraş’ı satış kararından geri adım atmıyor. Hükümet kamuoyunun değil, Tüpraş gibi Türkiye’nin stratejik kuruluşlarının satışını empoze eden IMF, Dünya Bankası ve AB gibi kurum ve kuruluşların sesine kulak veriyor.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU