TÜPRAŞ’TA YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

 

Petrol-İş Sendikası, Yürütmeyi Durdurma Taleplerinin

Reddine İtiraz Ediyor!

15.12.2005

 

Danıştay 13. Dairesi, sendikamız Petrol-İş’in açtığı 2005/8980 E. sayılı, 12.09.2005 tarihli İhale Komisyonu Kararının iptali, 2005/9060 E. sayılı Tüpraş’ın %51’lik kamu payının blok satışına dair 06.04.2005 tarihli ÖYK kararının iptali ve 2005/8007 E. sayılı ihale şartnamesinin  iptaline ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma taleplerine red kararı vermiştir.

 

Sendikamız, bugün itibariyle tebliğ edilen red kararlarına, yine bugün (15.12.2005) itiraz edecektir. İtiraza ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda verilecek kararın ardından, yürütmenin durdurulması istemi kesin bir şekilde karara bağlanmış olacaktır.

 

Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma taleplerine ilişkin verilmiş olan red kararları, açılan davaların esastan görüşülmesi sürecine etkide bulunmayacaktır. Petrol-İş’in açtığı üç ayrı davada öne sürdüğü gerekçeler, Danıştay 13. Dairesi’nde esastan görüşülmeye devam etmektedir.

 

Hatırlanacağı gibi, 2004 yılında Tüpraş’ın, %65,76 oranındaki kamu payının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine karşı açılan davalarda da, yürütmeyi durdurma talebi önce reddedilmiş, akabinde kabul edilmiş, Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını kaldırmış, ancak davalar esastan görüşüldükten sonra satış iptal edilmiştir. Önceki satış sürecinde Petrol-İş Sendikası’nın açtığı 8 ayrı davanın tamamı, sendikamız lehine sonuçlanmış, Petrol-İş Sendikası’nın konu hakkındaki haklılığı yargı tarafından tescil edilmiştir.

 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın satışına karşı, sendikamız Petrol-İş’in yürüttüğü mücadele devam etmektedir. Bugün de, 2004 yılında olduğu gibi Tüpraş’ın satışının iptali gerçekleşirse kazanan Türkiye olacaktır.

 

Halkın %73’ünün “Hayır” dediği bu satış iptal edilmelidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan