TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ, SANAYİMİZİN DEV KURULUŞU TÜPRAŞ’I,

“YERLİ, YABANCI VEYA MELEZ HİÇ BİRİSİ ELE GEÇİREMEZ”

16.08.2005

 

Tüpraş’ın taliplilerinden Polonya şirketi PKN Orlen’in CEO’su Igor Chalupeck, 12.08.2005 tarihinde düzenlediği basın toplantısında;

 

“Tüpraş bir hazine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden bizim elimize geçerse değerini bileceğiz” sözleriyle Tüpraş’ın önemini ve değerini belirtmiştir. Ancak, bu “alışverişten” asıl niyetlerinin de hızla büyüyen Türkiye petrol ürünleri pazarını ele geçirmek olduğunu da eklemeyi ihmal etmemiştir.

 

PKN Orlen’in Yönetim Kurulu Başkanı, oluşacak tepkileri ve riskleri azaltmak için yerli bir ortakla işbirliğine gidebileceklerini de belirtmektedir.

 

PKN Orlen, özelleştirmeler ve satın almalarla büyümeyi hedeflemektedir.

PKN Orlen’e ait rafinerilerin ham petrol işleme kapasitesi toplam 14,1 milyon ton/yıl’dır. Bu kapasite, Tüpraş’ın sahip olduğunun yaklaşık yarısıdır. 2005 yılında Çek Cumhuriyeti’ne ait Unipetrol’ü satın alan şirketin toplam kapasitesi 21,7 milyon ton/yıl’a ulaşmıştır.

 

Rafineri-petrokimya entegrasyonuna sahip olan şirket petrokimya faaliyetlerini güçlendirmek için Hollanda merkezli Basell ile ortaklık anlaşması yapmış ve aynı zamanda dağıtım/pazarlama ağını geliştirmek için 2002 yılında Almanya pazarına açılmıştır.

 

Orta Avrupa’nın beşincisi, tüm Avrupa’nın beşincisi şampiyon Tüpraş’ın neresinde?

-  %27,52 oranında kamu payı bulunan PKN Orlen’de 2004 yılında işlenen ham petrol miktarı 12,5 milyon ton,

-   petrol ürünleri ve petrokimya ürünü üretimi toplam 18 milyon ton olmuştur.

-   Toplam 8,4 milyar dolar satış hasılatı,

-   155 milyon dolar vergi ödemesi ve 658 milyon dolar net kâr gerçekleştirmiştir.

 

Ayrıca 1,4 milyar dolar kısa vadeli borçlar ve 963 milyon dolar uzun vadeli borç olmak üzere toplam borç yükümlülüğü 2,4 milyar dolayındadır.

 

PKN Orlen, yeniden yapılanma adı altında istihdamı daraltma politikası izlemektedir.

Şirket, yan şirketleri dahil toplam 14.296 kişi istihdam etmektedir. Ana şirkette, 2000-2004 döneminde %25 istihdam daralması sonucunda çalışan sayısı 5.701 kişiye düşmüştür. PKN son beş yıldır sistemli bir istihdam daraltma politikası izlemektedir.

 

PKN Orlen’de, istihdamın 500 kişi azaltılmasını içeren plana karşı, Polonya’daki sendikalar Nisan ve Mayıs aylarında protesto eylemleri düzenlemişlerdir.

   

PKN Orlen, asıl hedefi Türkiye pazarını ele geçirmektir.

Tüpraş’a talip olan PKN Orlen, petrol arama ve üretimi faaliyetine sahip olmaması ve üretim dışında çalışan sayısının fazla olmasını önemli zayıflıkları olarak belirtmektedir. Diğer yandan, şirket faaliyet yürüttüğü bölgedeki üretim kapasitesinin ve üretim fazlalığından yani pazarın darlığından şikayet etmektedir.

 

Bu  durum şirketi, farklı coğrafyalara ve cazip pazarlara yöneltmektedir. Dolayısıyla, PKN Orlen, Tüpraş’a asıl olarak, Türkiye’deki pazara sahip olmak için talip olmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Türkiye’deki perakende sektörüne girme hedefleri olduğu yönündeki açıklamaları da bu tespiti doğrulamaktadır.

 

Yerli ortaklık arayışında olduklarını da belirten PKN Orlen’e Petrol-İş Sendikası olarak mesajımız, “Ne yerli, ne yabancı, ne de melez hiçbirisi Tüpraş’ı ele geçiremez” olacaktır.

 

Türkiye toplumu, hazinesinin değerini kendisi daha iyi bilir ve bu hazinesine sahip çıkacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan