SAMSUN GÜBRE’NİN ÖZELLEŞTİRME İHALESİ İPTAL EDİLMELİDİR

 

Erkan İnşaat ve Madencilik, 54.150.000 doları ödeyemedi

13.07.2004

 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş’nin Samsun Gübre Sanayi A.Ş’de bulunan yüzde 100 oranındaki hissesine, 54 milyon 150 bin ABD doları ile en yüksek teklif vererek özelleştirme ihalesini kazanan Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, son ödeme günü olan 12 Temmuz 2004 tarihinde de bu bedeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB)  ödeyemedi.

 

Sendikamızın örgütlü olduğu Samsun Gübre Sanayi i A.Ş ’nin özelleştirme ihalesinde, 54 milyon 90 bin ABD doları bedelle Erk Dış Ticaret A.Ş en yüksek ikinci teklifi, 50 milyon ABD doları ile de Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş,  en yüksek üçüncü teklifi vermiş bulunmaktadır. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 12.05. 2004 tarihinde, birinci teklif sahibinin sözleşme imzalamaktan veya ihale şartları belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, bu kuruluşun en yüksek ikinci teklif sahibine satılmasına, ikinci teklif sahibinin de sözleşme imzalamaktan veya ihale şartları belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde söz konusu kuruluşun üçüncü en yüksek teklif sahibine satılmasına, üçüncü firmanın da bu şartları yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilmesine ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda ise İdare’nin yetkili kılınmasına karar vermiş bulunmaktadır. ÖYK, teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaktan veya ihale şartları belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmeleri halinde, İdare’ye vermiş oldukları geçici teminatların irat kaydedilmesine de karar vermiştir.

 

Samsun Gübre Sanayi A.Ş’nin özelleştirme ihalesi  fiyaskoyla sonuçlanmıştır.  Çiftçinin ihtiyacı olan sonbahar gübresinin üretimine Temmuz ayında başlanması gerekirken, özelleştirme süreci nedeniyle bu üretime başlanamamış, aksine üretim fabrikada iki ay önce durdurulmuştur. Yine özelleştirme nedeniyle gübre için gerekli olan hammadde alımına da gidilmemiştir. Başta bölgedeki çiftçiler olmak üzere tarım örgütleri gelişmelerden büyük  kaygı duymaktadırlar. Yapılması gereken özelleştirme ihalesinin iptali ve üretime yeniden başlanmasıdır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                    

                                                          Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                               Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                   Genel Başkan