ANKARA 14. İŞ MAHKEMESİ İŞE İADE KARARI VERMİŞTİ

 

Yargıtay, üyemiz Şevket Mehmetoğlu’nun işe iade kararını onadı

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, TPAO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Batman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan sendikamız üyesi Şevket Mehmetoğlu’nun işe iade kararını onadı. Sendikamızın, iş akdi feshedilen üyemiz Şevket Mehmetoğlu adına açtığı işe iade davasında, Ankara 14. İş Mahkemesi 11.02. 2004 tarihinde işe iade kararı vermiş ancak TPAO Genel Müdürlüğü davayı temyiz etmişti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17.05. 2004 tarihinde verdiği karar ile üyemizin işe iade kararı onanarak kesinleşti.

 

Yargıtay’ın, onama kararını sendikamıza, 22.06.2004 tarihinde tebliğ etmesiyle Petrol-İş,  4857 sayılı İş Yasası’nın 21. maddesi ve üyemizin işyeri sendika temsilcisi olması nedeniyle, toplu iş sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca,  üyemiz Şevket Mehmetoğlu’nun Batman Bölge Müdürlüğü’ndeki işine başlatılmasını, fesih tarihinden işe başlatılacağı tarihe kadarki ücret ve sosyal haklarının kendisine ödenmesini, boşta geçen süreye ilişkin her türlü vergi, fon, işsizlik sigortası ve SSK primlerinin tahakkuk ettirilerek ilgili mercilere ödenmesini ihtaren bildirmiş bulunuyor.