ÖZELLEŞTİRMENİN “DÖNEMEÇ NOKTASI” TÜPRAŞ’DA

SUÇ ÜSTÜNE SUÇ İŞLENİYOR

 

    17.02.2004

Bölgemizin en güçlü rafinerisi, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu, en kârlı, verimli ve nitelikli, yetişkin işgücüne sahip, ülkemizin en büyük gelir kaynağı olan,

 

TÜPRAŞ;

 

  • pazarlık konusu dahi edilmeden,

  • 3 yıllık brüt karı kadar bir bedelle,

 

ortaklarından birisi kara para aklama merkezi olan Virgin Adaları’nda kayıtlı bir TABELA şirketine HEDİYE ediliyor.

 

Kendilerini “en hızlı özelleştirmeci” olarak sunan AKP Hükümeti, Tüpraş ihalesinde suç üstüne suç işlemiştir.

  • Doğal kamu tekeli olan Tüpraş’ın, blok satışı hem Rekabet Hukuku hem de kamu yararı açısından hukuka aykırıdır.

 

  • Kuruluş değeri 7 milyar dolar, sigorta değeri 4.4 milyar dolar, piyasa değeri 2.3 milyar dolar olan Tüpraş, rafineri faaliyetleri ile hiçbir ilişkisi olmayan ve adresinde bile bulunmayan acentacılık yapan bir şirkete 1.3 dolar bedelle satılmak istenmektedir.

 

  • Açık artırma yapılmayarak, satış değeri alıcı grubun lehine düşük tutulmuştur. Kamu mülkiyetinin korunması göz ardı edilmiştir. Kendi çıkardıkları 4046 sayılı Özelleştirme Yasası ve İhale Şartnamesi ihlal edilerek kamu zarara uğratılmıştır.

 

  • Rekabet Kurulu kendisinin hazırladığı 1998/4 no’lu tebliğe aykırı hareket ederek hatalı işlem yapmıştır.

 

Başından sonuna kadar eksik, hatalı işlem ve aykırılıklar içeren bu özelleştirme kararını;

 

ÖYK, kurul halinde görüşerek alması gerekirken, imzaya açarak gerçekleştirmiştir.

 

Böylece kamu, ülke ve toplum yararı göz ardı edilmiştir.

 

Çok renkli ve iyi bir tüccar olduğunu ileri süren özelleştirmeden sorumlu Bakanımız, Tüpraş’ı özelleştirmenin dönemeç noktası olarak  görmektedir.

 

Benzer biçimde bizlerde, toplumdan aldığımız güç ve destekle Tüpraş’ın aşılması zor bir dönemeç olduğunu göstermekte kararlıyız.

 

Giderek büyüyen destek ve katkılarınız için şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                      Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                             Mustafa Öztaşkın                    

                                                                Genel Başkan