HUKUK’A AYKIRILIKLAR VE GEREKÇELERİMİZ             

 17.02.2004

 

     

1.Kamu Yararı Genel Amacı ile 4046 Sayılı Özel Amaca Aykırıdır

 

Genel amaç olarak tanımlanan “kamu yararı”, her idari işlemde aranan bir koşuldur.

 

Bu genel amaç/kamu yararı, bazı durumlarda ilgili Yasa’da açık bir şekilde ortaya konulan “özel amaç” ile varlığını sürdürür.  4046 sayılı Yasa’nın “amaç ve kapsam” başlıklı 1.maddesinde;

 

  • ekonomide verimlilik artışı sağlamak,

  • kamu giderlerinde azalma sağlamak

 

olarak ortaya konulmuştur.

 

Tüpraş, kamu hazinesine yük olmadığı gibi devletin toplam vergi/fon gelirlerinin % 20’sini karşılamaktadır. K.K.O. % 86 ve işletme kârının toplam kazancı içindeki payı % 91 olan verimli bir kuruluştur.

 

2.İhale Sürecinde Yasaya Aykırı Davranılarak Kamu Zararına Neden olunmuştur

 

4046 sayılı Yasa’nın 18.maddesi ve İhale Şartnamesine göre blok satışlarda, pazarlık usulünün uygulanması gerekmektedir. Bu ihale de teklif sahiplerine açık artırma imkanı sunulmamıştır. Böylece, satış değeri düşük tutularak, yasal düzenlemelere aykırılık oluşmuştur. Bu da kamu zararına neden olmuştur.

 

3.İhaleyi Kazanan Şirket Bir Tabela Şirketidir

 

Efremov Kautschuk Gmbh, Almanya merkezli bir şirket olup, şirketin ticaret siciline göre ortakları % 51 payla Efremov Syntetic Rubber Enterprise ve % 49’u ise, British Virgin İslands adresli Renix Finans Corp yani, bir off-shore şirketidir.

 

İhaleyi kazanan bu şirket, sadece 105 bin euro sermayesi olan, rafineri faaliyetleri ile hiçbir ilişkisi olmayan ve adresinde bile bulunamayan bir tabela şirketidir.

 

4.Tüpraş’da Mevcut Kamu Payının Blok Olarak Satılması Kamu Yararına Aykırıdır

 

Blok satış, Tüpraş’ın gerçek değerinin altında satışına ve özel tekel oluşmasına yol açmaktadır.

 

5.ÖYK’nın bu kararı Kurul halinde alıp almadığı şüphelidir.

 

4046 sayılı Yasa hükümlerine göre, Yürütme içinden Bakanların katılı ile oluşturulan Özelleştirme Yüksek Kurulu, kurul olarak toplanarak karar alması gereken bir idari birimdir.

 

ÖYK Kararı’nın, gerek basında çıkan imzaya açma açıklamaları gerekse, ihaleye ilişkin Rekabet Kurumu Kararı’ndan hemen sonra imzalanması, Kurul’un toplanarak görüşmeler sonucunda karar almadığı kanısını güçlendirmektedir.

 

İmzaya açılarak verilen kararların yok hükmünde olacağı Danıştay İçtihatları ile ortaya konulmuştur.