TÜRKİYE MERAK EDİYOR:

YASALAR, ŞİŞECAM İŞVERENİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL Mİ ?

 

16.02.2004

 

Hükümet, Şişecam Grevini ikinci kez erteledi. AKP Hükümeti’nin aldığı bu kararın, sadece Kristal-iş sendikasına yönelik olmadığını tüm işçi sınıfımız bilmektedir. Bu karar, işverenlere karşı hakkını arayan sendikalarımızın tümüne yönelik bir saldırıdır.

 

Türkiye işçi sınıfı, grev hakkını ancak hiçbir uzlaşma zemini kalmadığında kullanma geleneğine sahiptir. Cam işçilerimiz de, sefalet ücretini biraz daha insani düzeye yükseltmek için, sonunda greve çıkmak zorunda kalmıştır.

 

Biliniyor ki, işçilerimizin meşru eylemlerinin kimisi gerek siyasi iktidarlar, gerekse de işverenler tarafından, yasalarda yeri olmadığı gerekçesiyle ‘yasadışı’ olarak nitelenmektedir. O zaman soruyoruz: Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uymakla yükümlü oldukları Danıştay kararını tanımamak ne anlama gelmektedir? Yüce Meclisin çıkardığı yasaları uygulamak zorunda olan Yürütme Organı, kendisini yasaların üzerinde mi görmektedir?

 

İLO normlarına, imzaladığımız uluslararası belgelere, AB uyum yasalarına, 2822 sayılı yasaya aykırı olarak, hem de ikinci kez yapılan bu ertelemenin tek açıklaması, işverenlerin her talebini emir kabul etmektir. Siyasi iktidardan beklediğimiz, emek ile sermaye arasında tarafsız konumunu muhafaza etmesidir.

 

Yasalara aykırı bir şekilde grevlerin ertelenmesi, işverenlerin yanında taraf tutmak anlamına gelir. AKP’den bu tutumunu bir an önce terk etmesini ve emeğinin hakkını almaktan başka bir amacı olmayan Kristal-iş üyelerinin taleplerine kulak vermesini istiyoruz.

 

İşçi sınıfımız, dostlarını unutmadığı gibi, kendisine düşmanlık edenleri de asla unutmaz. Çağdışı yasaların arkasına sığınarak işçilerimizin haklarını engelleyebileceklerini sananlar hüsrana uğrayacaktır.

 

Petrol-iş sendikasının tüm üyeleri ve yöneticileri olarak, AKP’nin bu tutumunu kınıyoruz. Bu durumun, yasaların demokratikleştirilmesi için tüm sendikaların çabalarını arttırmalarına yönelik bir uyarı olmasını da umut ediyoruz.

 

Kardeş sendikamız Kristal-iş’in hukuk mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bildiriyor, bu zorluğu da aşacaklarına inanıyoruz.

 

Kamuoyuna duyurulur,

 

                 Saygılarımızla

                Merkez Yönetim Kurulu adına

                Mustafa Öztaşkın

              Genel Başkan