TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU VE KİLİT ŞİRKETİ TÜPRAŞ’IN

ASIL SAHİPLERİ ANKARA’DA OLACAK!

 

09.01.2004

 

Hükümet, Türkiye’nin  en büyük sanayi kuruluşu, Orta Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük, Avrupa’nın 7.büyük  rafineri şirketi Tüpraş’ı neden “elden çıkarmak” çabasındadır?

 

Bu sorunun ne ekonomik ne de toplumsal bir açıklaması bulunmamaktadır.

27.6 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş 2003 yılında;

* 19.3 katrilyon ciro,

*  855 milyon dolar ihracat,

* 600 trilyon TL vergi öncesi ve 400 trilyon TL net kâr,

* Kapasite Kullanım Oranı’nı % 87’ye yükselterek 23.8 milyon ton akaryakıt ürünü satışı gerçekleştirmiştir.

  • Türkiye hazinesine her ay 1.1 katrilyon TL nakit aktarmaktadır.

  • İzmit, İzmir, Kırıkkale, Batman, Körfez petrokimya rafinerileri ve DİTAŞ iştirakiyle, yeniden kuruluş değeri 7 milyar doların üzerinde olan bu dev rafinerinin, 4.4 milyar dolar sigorta bedeli bulunmaktadır.

Sadece DİTAŞ’ın vergi öncesi kârı 14 Trilyon TL olup, İMKB’den daha kârlıdır.

 

Rafinerilerinin coğrafi konumları itibariyle tüketim merkezlerine yakınlığı, ülke ihtiyacına en iyi hizmeti verebilecek biçimde konuşlandırılmış olmaları TÜPRAŞ’ın önemini daha da artırmaktadır.

 

Kamu mülkiyetinde iken, akaryakıt dağıtım şirketi kurma, ortak olma şansı tanınmaz iken, özelleştirme ihalesine çıkıldığı sıra da çıkarılan Petrol Piyasası Yasası ile bu hak tanınarak şirket, alıcı firmaya ilave özel imtiyazlarla devredilmeye hazırlanmıştır.

 

Nisan 2003 tarihinde Finansal Times Gazetesi’nin “Türkiye’nin En İyi İdare Edilen Devlet Şirketi” olarak ilan ettiği Türkiye ekonomisinin kilit şirketine, Tataristan Devlet Petrol Şirketi TATNEFT’in ticari kuruluşu olan Efremov GMBH ve çekirdek yatırımcısı Çukurova Grubu’nun oluşturduğu Anadolu Ortak Girişim Grubu teklif vermişlerdir.

 

İhaleye katılan Efremov GMBH 1.1 milyar dolar, Anadolu Ortak Girişim Grubu 770 milyon dolar değerinde teklif vermişlerdir.

 

KİT’leri ne olursa “elden çıkarmak”  niyetiyle hareket eden AKP hükümeti bizlere rağmen bunu başaramayacaktır.

 

TÜPRAŞ ihalesinin sonuçlarının açıklanacağı(13  Ocak 2004 Salı)  gün sendikamız üyeleri Tüpraş çalışanları Ankara’da Özelleştirme İdaresi’nin önünde bu ihaleyi ibretle izlemek üzere bulunacaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

   Genel Başkan