VAN DERİ KUNDURA İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ!

 

20 Nisan 2004

 

AKP iktidarı her alanda emekçilerin aleyhine kararlar almaya devam ediyor. Seçim öncesi verdikleri taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi, işsizliği, sefaleti ve yoksulluğu arttıracak kararları uygulamaya sokuyorlar.

 

Bu tutumun en son örneği ile Deri-iş Sendikasının üyeleri karşılaştı. Ülkemizin sanayileşmemiş bölgelerinde yapılan özelleştirmelerin hemen ardından tüm çalışanların kapı önüne konduğu bilinen bir gerçektir. Van Deri Kundura fabrikasının da sonunun aynı olması şaşırtıcı olmaz.

 

Bu nedenle, işlerini kaybetmek istemeyen Deri-iş Sendikası üyelerinin, ülkemizin tüm yurttaşlarına ait olması gereken bu tesisin satılmaması için başlattıkları direnişi destekliyoruz.

 

Özelleştirmelerin ne anlama geldiğini çok iyi bilen Petrol-iş üyeleri, Van Deri Kundura işçilerinin mücadelesini destekliyor ve sınıf dayanışması temelinde ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu bildiriyor.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                                       Saygılarımızla,

                                                                 Merkez Yönetim Kurulu