TÜPRAŞ’DA DEVİR DURDURULSUN!

13.04.2004

 

Usulsüzlükler, hukuki aykırılıkların kuşattığı Tüpraş ihalesi,  kamuoyunda kuşku ve kaygılara yol açmıştır.

 

Toplumda yaratılan endişelerin giderilmesi ise, Hükümetin görev ve sorumluluğundadır.

 

Sendikamızca yargıya intikal ettirilmiş olan bu ihalede mahkeme kararı, kamu çıkarı açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Ayrıca toplumun tüm kesimleri bu ihalenin iptal edilmesi konusunda birleşmektedirler.

 

Bu bakımdan devir ertelenerek, yürütmeyi durdurma işlemlerine ilişkin karar beklenmelidir.

 

Mücadelesinde kararlı olan sendikamız bugün, Tüpraş’ın Aliağa, Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Yarımca Rafinerilerinde işbaşı yapmayarak akaryakıt dolum faaliyetlerini durdurma eylemlerini sürdürmektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                            Merkez Yönetim Kurulu adına                                              Mustafa Öztaşkın

                                                        Genel Başkan