TÜPRAŞ’IN KÜÇÜK YATIRIMCILARINA ÇAĞRIMIZ

BU “SATIŞTAN” HEM ÜLKEMİZ, HEM DE SİZLER BÜYÜK ZARAR GÖRECEKTİR

09.04.2004

 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ hisselerine, 2000 yılında 4 milyar dolar değer biçilerek hisselerin, % 31.1’i halka arz edilmiştir. Toplam 370 bin civarında küçük yatırımcıya yapılan bu halka arzdan OİB, 1.2 milyar dolar kaynak sağlamıştır.

 

Nisan 2002 tarihinde yapılan ikinci halka arzda hisseler yarı yarıya değer kaybederek,

6000 TL’ye düşmüştür.

 

4 Nisan 2002 tarihinde hisse değerinin dibe vurması karşısında SPK tarafından, manipülasyon iddiasına yönelik soruşturma başlatılacağı açıklanmış ancak hiçbir işlem yapılmamıştır.

 

O günden bu yana IMKB, % 100 oranında yükselirken Tüpraş hisseleri neredeyse sabit kalmıştır.

 

Bu durum, Tüpraş hisseleri üzerinde küçük bir grubun  manipülasyon yaparak hisseleri topladığını göstermektedir.

 

Buradaki amaç, hisselerin değersizleştirilerek belirli ellerde toplanmasını sağlamak ve kamu payının tamamen devredilmesinden sonra şirket üzerinde söz sahibi olmaktır.

 

Oysa Tüpraş’ın blok satış fiyatına göre değeri, dolar bazında % 50 düşmüş görünmesine rağmen gerçek anlamda şirketin değeri artmıştır.

 

Bu, şirketin satış ve kârının artması, aynı zamanda petrol ürünleri fiyatlarının dünyada yükselmesinin  kâr üzerinde yaratacağı artıştan kaynaklanmaktadır.

 

Ayrıca halka arz sonrasında Tüpraş’a 60 milyon dolar bedelle devredilen Petkim Yarımca Petrokimya Kompleksi, projelendirilen 7 milyon ton/yıl kapasiteli yeni rafineriye ilişkin yatırım maliyetini, 1.5 milyar dolardan 700-800 milyon dolara düşürecektir.Tüpraş, 700 milyon dolar ek kazanç sağlamıştır.Kısaca, geçen süreçte Tüpraş’ın değeri düşmemiş, aksine yükselmiştir.

 

Gelinen nokta, Tüpraş’ın küçük yatırımcısının sürekli zarar etmiş olmasıdır.

 

Bugün şirkette mevcut % 65.76 oranındaki kamu payının, toplam değerinin

1.948 milyon$ olarak belirlenmesiyle, 1.302 milyon dolar bedelle bir Tabela şirketine(Efremov Kautschuk GMBH) satılmak istenmesi, geriye kalan küçük yatırımcının daha da mağdur olmasına yol açacaktır.

 

Tüpraş’ın, ortaklarından birisinin off-shore şirketi olduğu bu Tabela şirketine, sendikamızca sunulan tüm bilgi ve belgelere karşı satılmaya çalışılması, üstelik bu firmanın Alman resmi makamlarınca vergi kaçakçılığından soruşturulması, göstermelik büro adresinin basılarak tüm evraklarına el konulmasına karşın, satış sürecinin devam ettirilmesi Tüpraş üzerinde oyunlar oynandığını, kamu payının devri ile birlikte, POAŞ örneğinde olduğu gibi, Tüpraş’ın kendisine ait olmayan borç yükü altına sokulabileceğini göstermektedir.

 

Bu görüş sadece sendikamıza ait değildir. Yapı Kredi Yatırım’ın borsa yatırımcıları için hazırladığı Mart 2004 tarihli Tüpraş raporunda da açıkça ifade edilmektedir.

 

Bu raporda, Zorlu ve Efremov’un Tüpraş’ı 650 milyon doları borç, 650 milyon doları öz kaynaklardan kurulacak bir şirket aracılığıyla satın alacakları hatırlatılarak;

 

  • Bu aracı şirket, Tüpraş’ın hakim ortağı haline gelecek,

  • Tatneft ve Zorlu, bu borçlu şirketi Tüpraş’la birleştirerek vergi avantajı sağlayacak,

  • SPK, İş-Doğan ve POAŞ olayında olduğu gibi bu ortaklığı, küçük hissedarların hisselerini almak için zorlayabilir.

  • Böyle bir durumda Zorlu-Efremov ortaklığı, Tüpraş hisselerini düşük fiyatla ele geçirecektir,

  • Bu işlemler sonucunda devletin yüklü bir vergi gelirinden mahrum olacağı ve küçük hissedarların da oldukça zarar göreceği uyarısında bulunmaktadır.

 

Bu yönüyle bu devir işlemi, SPK ve Ticaret Kanunu hükümlerine de aykırıdır. Tüm bu nedenlerle küçük yatırımcıları, haklarını aramak ve korumak için, bu devrin iptali istemiyle dava açmaya, Genel Kurul’a katılarak görüşlerini tutanaklara geçirtmek suretiyle ileride yasal haklarını alabilme şansını saklı tutmaya çağırıyoruz.

 

Tüpraş’ın devri kamuya, topluma, çalışanlara olduğu kadar küçük yatırımcısına da büyük zarar getirecektir.

 

Bu zararın ve tehlikenin önlenmesi için, çok geç olmadan herkesi, sorumluluğa ve hak arama mücadelesine davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

      Mustafa Öztaşkın

         Genel Başkan