Sasa Dupond Polyester, Soda Sanayi ve Toros Gübre’de grev hazırlığı Uzlaşma sağlanamazsa 2 bin Petrol-İş üyesi işçi greve çıkacak

 

Petrol-İş: Grevi bir amaç değil, uzlaşma için araç olarak görüyoruz

14.05.2004

 

Petrol-İş’in güney bölgesinde bulunan işyerlerinde sürdürmekte olduğu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde;  575 işçinin çalıştığı Mersin’deki   Soda Sanayii’nde  21 Mayıs’ta, 1097 işçinin çalıştığı Adana’daki  Sasa Dupond Polyester’de 28 Mayıs’ta, 253 işçinin çalıştığı Ceyhan’daki Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş’de ise 4 Haziran tarihinde grev uygulamasına başlanacak.

 

Petrol-İş’in (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) güney bölgesinde bulunan işyerlerinde sürdürmekte olduğu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde yaklaşık 2 bin Petrol-İş üyesi işçi greve çıkacak. 575 işçinin çalıştığı Mersin’de kurulu bulunan Soda Sanayii A.Ş. işletmesinde 21 Mayıs 2004 tarihinde, 1097 işçinin çalıştığı Adana’da kurulu  Sasa Dupond Polyester San.A.Ş. işletmesinde 28 Mayıs 2004 tarihinde, 253 işçinin çalıştığı Ceyhan’da kurulu Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş. işletmesinde de  4 Haziran 2004 tarihinde grev uygulamasına başlanacak.

 

Grev amaç değil uzlaşma için bir araç

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın yaptığı açıklamada, grevi bir amaç değil, hedeflere ulaşmada bir araç olarak gördüklerini belirterek, söz konusu işyerlerinde ücret zammı taleplerinin,  2000-2002, 2002-2004 tarihlerini kapsayan dönemlerde  oluşan reel ücret kayıpları ve 2003 yılında gerçekleşen enflasyon ile refah artışının dikkate alınarak  hazırlandığını bildirdi.  Öztaşkın, “Adı geçen işyerlerinde grev uygulama tarihlerine kadar taraflar arasında herhangi bir uzlaşma olmazsa bu işyerlerinde grev uygulamasına başlanacaktır. Sendikamız, her zaman olduğu gibi,  grevi bir amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olarak görmektedir” dedi.

 

Petrol-İş hangi işyerinde ne talep etti?

Petrol-İş, Soda Sanayii A.Ş. işletmesinde yıllık yüzde 53 oranında  ücret zammı talep etmesine karşın işveren 6’şar aylık sistemde önce ilk 6 ay için “0” (sıfır) zam teklifinde bulundu. 10 Mayıs 2004’te yapılan son görüşmede Petrol-İş’in yıllık  yüzde 53’lük talebini yüzde 35’e çekmesinden sonra, işveren bu kez birinci 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için  yüzde 4 oranında ücret zammı teklifinde bulundu.

 

Sendika, Sasa Dupond Polyester San.A.Ş’de  yıllık yüzde 36 oranında  ücret zammı talep etti. Bu talebe karşı işveren 6’şar aylık sistemde önce ilk 6 ay için yüzde “0” (sıfır) zam teklifinde bulundu. Daha sonra yapılan görüşmelerde, Petrol-İş’in yıllık yüzde 36’lık talebini yüzde 26’ya çekmesinden sonra, işveren bu kez birinci 6 ay için yüzde 2, ikinci 6 ay için yüzde 3 oranında ücret zammı  ve ayrıca üzerinde henüz anlaşma sağlanmamış olan ve giydirilmiş ücreti doğrudan etkileyen 3 idari maddede de ücreti geri götürecek değişiklik teklifinde bulundu.

 

Kiplas işverenler sendikasına üye Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.işyerinde ise, işveren sendikası mevcut idari maddelerin 4857 sayılı yasa hükümlerine göre değiştirilmesini talep etti. Kiplas, Petrol-İş’in bu işyerinde yıllık yüzde 36’lık zam talebine karşılık yüzde 5,4 oranında ücret zammı teklifinde bulundu.  

 

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                          Merkez Yönetim Kurulu adına

                                         Mustafa Öztaşkın

                                          Genel Başkan