BAĞIMSIZ YARGI, POAŞ’DAKi BORÇ ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİMİZE ONAY VEREREK TOPLUMSAL YARARI KORUMUŞTUR

                                                                                                                              

 02.03.2004

 

Petrol-İş;

“Kamu yararının korunması ve güvencesi için her türlü mücadeleye devam etmekte kararlıyız”

      

Siyasi iktidarlar, kamu kuruluşlarını hukuku ihlal ederek sınırsız bir sorumsuzlukla “babalar gibi satabilirler”.

 

Ancak, yıllardır toplum yararı ilkesini savunan sendikamız, bu keyfi uygulamalara karşı mücadelesini yılmadan sürdürmektedir.

 

Sendikamız, emekçilere, çalışanlara ve halka saldırı olan özelleştirme uygulamalarına karşı kitlesel, direngen eylemler, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirmeye yönelik bilimsel çalışmalar ve hukuksal hak aramalarının birlikte yürütüldüğü bütünsel bir mücadele vermektedir.

 

Ankara 10.İdare Mahkemesi, örnek bir yargı kararı vererek haklılığımızı ortaya koymuştur.

 

Yargı, sendikamızın bu davaya ilişkin ileri sürdüğü gerekçeler olan;

 

1-     POAŞ’ın % 25.8 oranındaki kamu hissesinin, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye satışında;  satış bedelinin yeniden vadelendirilerek 2007 yılına kadar uzatılmasına ilişkin 03.09.2003 tarih ve 2003/50 sayılı ÖYK Kararından hareketle ÖYK’nın, idarenin hak, alacak ve borçları hakkında karar verme konusunda yetki ve görevinin mutlak sınırsız olmadığı, idarelerin tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararı hizmet gereklerini gözeterek işlem tesis etmesi gerektiğinin tartışmasız olduğunu,

 

2-     ÖYK’nın POAŞ’daki hisse satış sözleşmesine göre, geriye kalan borcun yeniden vadelendirilerek ertelenmesinin herhangi bir gerekçe ve mücbir neden gösterilmeden işlem tesis ettiği ve kamu alacağının tahsilini haklı bir nedene dayandırmadan ertelemesine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu,

 

3-     Özelleştirme Uygulamalarında  Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği’nin “Teminat Olarak  Kabul Edilebilecek Değerler” başlıklı 16.maddesinde belirtildiği üzere şirket hisseleri,  teminat olarak kabul edilebilecek değerler arasında sayılmadığı halde POAŞ hisselerinin bu satışta teminat olarak gösterilmesinin,  hukuka aykırı olduğunu kabul ederek yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu örnek dava;

  • Toplum yararına aykırı uygulama yapanlara,

 

  • Alıcıların, esasında kamu kuruluşlarının kaynağı olan hisselerini teminat göstererek kamuyu kendi kaynaklarıyla “satın” almaya yönelik girişimlerinin er geç yargıdan dönebileceğine,

 

  • Tüpraş’ı da kendi hisselerini teminat göstererek “satın” alabileceklerini  hiç çekinmeden pervasızca açıklayabilenlere önemli bir ders olmuştur.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                   Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                          Mustafa Öztaşkın

                                                                             Genel Başkan