Yargı, Tüpraş ihalesinde hukuksuzluğa

son noktayı koydu

    26.11.2004

 

Yargı, Tüpraş ihalesinde hukuksuzluğa son noktayı koydu. Danıştay 10. Dairesi, Sendikamızın açtığı dava sonucunda, Tüpraş’ın satışının iptaline karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin kararını onadı. Sendikamız, Tüpraş’ın yüzde 65.76 oranındaki kamu payının blok satışına ilişkin olarak İhale Komisyonu kararının iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin kararını onayan Yüksek Mahkeme, Tüpraş’ın satışını hukuka aykırı buldu. Danıştay 10. Dairesi’nin gerekçeli kararının ise önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

 

İptal kararı hangi gerekçelere dayanmıştı?

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi,  ÖİB İhale Komisyonu’nun Tüpraş’ın satışıyla ilgili kararını, şu gerekçelerle iptal etmişti:

 

  • Şartlı teklif verilmiş olmasının Yasaya ve İhale Şartnamesi’ne aykırılığı,

  • İhale bedelinin peşin veya vadeli mi olduğunun belirtilmemiş olması,

  • İhaleyi kazandığı açıklanan Efremov Kautschuk GMBH şirketinin, şartnameye aykırı davranarak şirketin son üç aylık bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını sunmamış olması, Efremov yerine Tatneft şirketine ilişkin, üstelik eksik bilgi içeren, dökümanların ihale dosyasına  sunulması;

  • İhale hükümlerine uyulmaması ve  açık arttırmaya gidilmemesi.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                     Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                         Genel Başkan