İLK İKİ FİRMADAN SONRA ÜÇÜNCÜ FİRMA ALÇELİK DE ÖZELLEŞTİRME BEDELİNİ ÖDEYEMEDİ

 

Samsun Gübre’de özelleştirme fiyaskoyla sonuçlandı

      19.11.2004

 

Satış ihalesini ÖYK’nın, 12 Mayıs 2004 tarihinde onayladığı Samsun Gübre Fabrikası özelleştirmesi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İhaleyi kazanan ilk firma özelleştirme bedelini ödeyemeyince, ihale ikinci firmada kaldı. İkinci firma da bu bedeli ödeyemedi ve ihale üçüncü firmaya geçti. Üçüncü firma da son tarih olan 17 Kasım’da bu bedeli ödeyemedi. Özelleştirme süreci nedeniyle 11 aydır üretim yapılmayan fabrikada zarar 10 milyon doları geçti. Samsun Gübre’de örgütlü olan Petrol-İş Sendikası, özelleştirme ihalesinin iptal edilerek, fabrikada üretime yeniden başlanması gerektiğini açıkladı.

 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş’ye bağlı olan Samsun Gübre Sanayi A.Ş’nin özelleştirme ihalesinde, 54 milyon 150 bin ABD Doları ile en yüksek teklifi veren birinci firma Erkan İnşaat ve Madencilik’in ihale bedelini son tarih olan 12 Temmuz 2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ödeyememesi nedeniyle, ihale üzerinde kalan ve 54 milyon 90 bin dolar ile  ikinci en yüksek teklifin sahibi olan Erk Dış Ticaret A.Ş de bu bedeli karşılayamadı. İkinci firmanın da özelleştirme bedelini ödeyememesi üzerine ihale, 50 milyon ABD doları ile en yüksek üçüncü teklifi veren Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin üzerinde kaldı. Üçüncü firma da son tarih olan 17 Kasım’da  bu bedeli  ÖİB’ye ödeyemedi. Samsun Gübre’de ihaleye katılan ve ilk üç sıraya giren firmaların hiç birinin ihale bedelini ödememesi ve teminatlarını yakmaları bu kuruluşun özelleştirilmesinde tam bir fiyaskonun yaşandığını gösteriyor.

 

Özelleştirme süreci nedeniyle 11 aydır üretim yapılmayan fabrikada zarar 10 milyon doları geçti. Samsun Gübre’de örgütlü olan Petrol-İş Sendikası, özelleştirme ihalesinin iptal edilerek, fabrikada üretime yeniden başlanması gerektiğini açıkladı.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 12.05. 2004 tarihli  kararı, birinci teklif sahibinin sözleşme imzalamaktan veya ihale şartları belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, bu kuruluşun en yüksek ikinci teklif sahibine satılmasını, ikinci teklif sahibinin de sözleşme imzalamaktan veya ihale şartları belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde söz konusu kuruluşun üçüncü en yüksek teklif sahibine satılmasını öngörüyor.  ÖYK kararı, üçüncü firmanın da ihale bedelini ödeyememesi ve gereken şartları yerine getirmemesi durumunda, ihalenin iptal edilmesi ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda ÖİB’yi yetkili kılıyor.

 

 Üretime yeniden başlanmalı

 

Samsun Gübre Fabrikası’nın özelleştirme ihalesinde olup bitenlerin tam bir skandal olduğunu söyleyen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın şu açıklamayı yaptı:

 

 “ Sendikamızın örgütlü olduğu bu fabrikanın özelleştirme ihalesi yapılıyor ama bedel ödemeye gelince ne birinci, ne ikinci ne de üçüncü firma bedel ödemeye yanaşmıyor ve teminatlarını yakmayı göze alıyorlar. İhaleyi açan kamu kuruluşu, üç firmadan alınan teminatı irat kaydettik diye belki savunmaya geçecektir. Ancak fabrikada 11 aydır üretim yapılmaması nedeniyle oluşan zarar 10 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Diğer yandan ihaleye giren ve ihale bedelini ödemeyen firmalar, fabrikada üretime ara verilmesini ve oluşan 600-700 bin tonluk gübre açığını fırsat bilerek ithalata başladılar. Bu firmalar yurtdışından tonunu 200-250 milyon liraya ithal ettikleri DAP (diamonyum fosfat) gübresinin tonunu bölgede 750-800 milyon liraya satıyorlar. Dolayısıyla yaktıkları teminatın kat be kat fazlasını gübre spekülasyonu yaparak çıkartıyorlar. Oysa Samsun Gübre Fabrikası’nda üretime ara verilmemiş olsaydı DAP gübresinin tonu 480 milyon lirayı aşmayacaktı. AKP iktidarı Samsun Gübre Fabrikası’nı göz göre göre yok etmeye çalışıyor. Özelleştirme süreci nedeniyle bölge çiftçisi de perişan olmuş, gübre fiyatları katlanmıştır. İhale bir an önce iptal edilmeli ve Samsun Gübre’de üretime yeniden başlanmalıdır.”