Yargı, TÜPRAŞ ihalesinde bir karar daha verdi:

 

TÜPRAŞ’ın satışına onay veren

ÖYK kararının da yürütmesi durduruldu

 29.06.2004

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ’ın yüzde 65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına onay veren 09.02.2004 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının da oybirliği ile yürütmesini durdurdu.

 

Sendikamız tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde açılan dava, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun TÜPRAŞ’ın satışına onay veren kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemini içeriyordu.

 

Bilindiği gibi Petrol-İş Sendikası, TÜPRAŞ ihalesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca  (ÖİB) yürütülen tüm işlemlere karşı yargı yoluna başvurmuştur. Ankara 10. İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ’ın kamu payının devrine ilişkin 13.01.2004 tarihli İhale Komisyonu kararında, önce yürütmeyi durdurma, 02.06.2004 tarihinde ise iptaline oybirliği ile karar vermiştir. ÖİB’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemi ise Danıştay 10. Dairesi tarafından 22.06.2004 tarihinde reddedilmiştir.

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ’ın blok satışına ilişkin ihaleyi sonuçlandıran ve hukuka aykırılığı nedeniyle iptal edilmiş 13.01.2004 tarihli İhale Komisyonu kararının onaylanmasına ilişkin ÖYK kararının da hukuki dayanağının kalmadığına karar vermiştir. İlgili Mahkeme, yukarıda belirtilen gerekçelerle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte bulunan ÖYK kararının yürütmesinin durdurulmasına 24.6.2004 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

 

Bağımsız yargının farklı organları TÜPRAŞ ihalesine ilişkin üst üste verdiği bir dizi yargı kararıyla ”TÜPRAŞ ihalesinde hiçbir hukuki hata yoktur” söyleminde ısrar edenlere yanıt vermiştir.

 

Sendikamızın toplumu bilgilendirme çabaları, haklı ve meşru mücadelesi yanında, hukuksal savaşını da kamuoyunun tarafsız bir biçimde değerlendireceğine güvenimiz sonsuzdur.

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                             Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                   Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                       Genel Başkan