TÜPRAŞ’tan Petrol-İş’e 35 trilyon lira aidat  geliyor açıklaması doğru değil

Maliye Bakanı Unakıtan gerçekleri çarpıtıyor

 25.06.2004

Ülkemizde sendika ve konfederasyonlara,  üyelerince ödenecek aidat miktarı, 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 23. maddesine göre düzenlenmiştir. Aidatlarını bu yasal çerçevede ödeyen TÜPRAŞ işçilerinin yıllık aidat miktarı da Maliye Bakanı Unakıtan’ın açıkladığı gibi 35 trilyon değil, 1.6 trilyon liradır.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın NTV’de yayınlanan bir programda açıkladığı  ve bugün bazı medya organlarında yer alan “Petrol-İş’e TÜPRAŞ işçilerinden bir yılda 35 trilyon lira aidat geliyor” haberi  doğru değildir. Ülkemizde sendika ve konfederasyonlara,  üyelerince ödenecek aidat miktarı, 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 23. maddesine göre düzenlenmiştir.  Aidatlarını bu yasal çerçevede ödeyen TÜPRAŞ işçilerinin yıllık aidat miktarı da Maliye Bakanı Unakıtan’ın açıkladığı gibi 35 trilyon değil, 1.6 trilyon liradır. Söz konusu yasaya göre ödenecek aidatın miktarı sendika ve konfederasyonun tüzüklerinde belirtilir. Yine aynı Yasa’nın, aynı maddesinde, işçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidat tutarı, işçinin bir günlük çıplak ücretini geçemez  hükmü yer almaktadır. Ayrıca sözkonusu Yasa’nın  belirtilen  maddesine göre, sendika tüzüklerine, üye aidatı dışında, üyelerden başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler konamaz. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 35 trilyon liralık toplam aidat miktarını hangi hesaplamalara göre yaptığı bilinmemektedir.  Maliye Bakanı’nın gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, TÜPRAŞ’ta, tartışmaları başka alanlara çekmeye yönelik, talihsiz bir beyandır. Bilindiği gibi TÜPRAŞ ihalesine yönelik yargı organlarınca Sendikamız lehine verilmiş 4 karar bulunmaktadır. Asli görevi hukukun kuralları ile işletilmesini sağlamak olan Sayın Bakan açıklamaları ile, gerçeği kamuoyundan gizleyerek tartışmaları ilgisiz alanlara taşımak istemiştir.

 

Aidatlar yasal çerçevede ödeniyor

 

Petrol-İş Sendikası’na üyelerince ödenecek aidat miktarı da  yukarıda belirtilen yasal çerçeve doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre sendikamıza üye bir işçinin ödediği aylık aidat tutarı, günlük çıplak ücretinin yüzde 75’i oranındadır. Sendikamıza üye olan TÜPRAŞ işçileri de, sendikamızın tüzüğünde yer alan bu hükümlere göre aidatlarını ödemektedirler. Bu miktar TÜPRAŞ’ta çalışan bir işçi için ayda ortalama 36 milyon liradır. Petrol-İş Sendikası’na, üyelerince ödenen aidat miktarları görüldüğü gibi  yasalarda belirtilen oranın da altındadır. Bunun yanında sendikalara ödenecek aidatın  miktarı da işyerinin kamu veya özel sektöre ait olmasına göre değil adı geçen yasanın hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

TÜPRAŞ rafinerilerinde Petrol-İş’e üye 3 bin 739 işçi çalışmaktadır ve yukarıda açıklanan mevzuata göre bu işçilerin sendikamıza ödedikleri aidatın aylık toplam miktarı 137 milyar 264 milyon 237 bin 65 lira, bunun yıllık toplam miktarı ise 1 trilyon 647 milyar 170 milyon 844 bin 780 liradır. 30 bine yaklaşan üyeye sahip olan Petrol-İş Sendikası’nın, yasaları,  hukuku ve etik değerleri hiçe sayan özelleştirmelere karşı mücadelesinde, toplumun bütün kesimlerinin çıkarlarını savunduğu bilinmektedir.  Bütçe gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturan bir tesisin, ülke çıkarlarına aykırı bir biçimde, şaibeli bir ihaleyle satışının önüne geçilmesi, Bakanda bir hazımsızlık doğurmuştur. Bu mücadeleyi Sendika’nın bir gelir/gider meselesi gibi göstermek işi ya bilmemek ya da bilerek çarpıtmaktan başka bir anlam taşımaz.

 

Ayrıca kuruluş değeri 7 milyar dolar, sigorta değeri ise 4.4 milyar dolar olan TÜPRAŞ’ın tamamına 1.4-1.5 milyar dolar fiyat biçen Maliye Bakanı Unakıtan’ın bu değerlendirmesinin ise  ne kadar doğru olacağını, TÜPRAŞ’ın ve toplumun ne kadar yararına  olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                        Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                              Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                 Genel Başkan