Danıştay, Tüpraş’ın satışına izin veren

Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurdu

24.06.2004

 

Sendikamızın, Tüpraş’ın yüzde 65,76 oranındaki kamu payının Efremov Kautschuk Gmbh şirketine blok satış yöntemiyle devri işlemine onay veren Rekabet Kurulu kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle, 16.02.2004 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nde açtığı davanın ilk aşamasında Mahkeme, Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay 10. Dairesi,  dava konusu Rekabet Kurulu kararının iptal istemini ise daha sonra görüşerek karara bağlayacak.

 

Petrol-İş Sendikası’nın, söz konusu davada Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin olarak itirazları özetle şu şekildedir:

 

 

1. Rekabet mevzuatına göre değerlendirilmesi yapılacak şirketin kimliğinde belirsizlik

 

13. 1. 2004 tarihinde yapılan ihaleye Efremov Kautschuk Gmbh ve Anadolu Ortak Girişim Grubu olmak üzere iki şirket teklif vermiştir. Ancak;

 

·        Rekabet Kurulu’na, ihaleyi kazanan Efremov şirketinin yüzde 49 payına sahip Virgin adalarında kurulu Renix finans şirketi hakkında bilgi verilmemiş,

 

·        Efremov’un hakim ortağı olarak ileri sürülen Tatneft ile ilgili inceleme yapılmamış,

 

·        İhale ile hiç bir hukuki bağı olmadığı halde alıcı ortak olarak ilan edilen Zorlu Holding A.Ş hakkında hiç bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

 

Dolayısıyla Rekabet Kurulu’nun gerçek durumu değerlendirmediği ve kimliği belirsiz bir şirket üzerinden verilen bu onay kararının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 7. ve 27. maddeleri uyarınca hazırlanan 1997/1 sayılı Tebliğ’in 7. maddesine aykırı olduğu görülmektedir.

  

2.      İzin başvuru süreci 1998/4 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırıdır

 

Söz konusu tebliğin 6. maddesi hükmü gereği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ihaleye teklif veren tüm şirketlerle ilgili bilgileri tek tek bağımsız dosyalar halinde Rekabet Kurumu’na göndermesi şarttır. Oysa ÖİB, ihale sonrasında sadece Efremov şirketine ilişkin bilgileri ve eksiklikleri olan belgeleri göndermiştir. Anadolu Girişim Grubu’na ilişkin dosya Kurum’a sunulmamıştır.

 

3.      Kamu yararına aykırılık

 

Tüpraş rafinaj sektöründe yüzde 86 pay ile kamu tekeli konumundadır. Kamu payının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kamu tekelini özel tekele dönüştürecektir. Kamu tekelinin bir başka devletin sahibi olduğu şirkete devri ile özel tekele dönüşmesinin sonuçları Rekabet Kurumu’nca değerlendirilmemiştir. Bu yüzden kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.

 

Gelinen noktada, Danıştay 10. Dairesi bu davamızı, 24 Haziran 2004 tarihinde görüşerek Tüpraş’ın satışına izin veren Rekabet Kurulu kararına ilişkin yürütmenin durdurulması istemimizi kabul etmiştir. Bilindiği gibi Sendikamızın açmış olduğu dava sonucunda, ÖİB İhale Komisyonu kararı 2 Haziran 2004 tarihinde Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve ÖİB’nin bu karara karşı, Danıştay 10. İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma istemi 22 Haziran 2004 tarihinde reddedilmiştir.

 

Danıştay 10. Dairesi  gerekçesini, dava konusu işlemin dayanağı olan satış işleminin, yukarıda belirtilen süreçlere göre hukuken bulunmadığına dayandırmıştır. Rekabet Kurumu Başkanlığı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na bu karara karşı itiraz edebilecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                               Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                     Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                         Genel Başkan