Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemi reddedildi

 

         TÜPRAŞ’IN DEVRİNE DANIŞTAY DA ONAY VERMEDİ

 

22.06.2004

 

Danıştay 10. Dairesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu kararını iptal kararı ile ilgili yürürlüğün durdurulması istemini reddetti.

 

TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) İhale Komisyonu kararı,  Sendikamız tarafından açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce 02 Haziran 2004 tarihinde iptal edilmişti.ÖİB, bu karara karşı Danıştay’da temyiz isteminde bulunmuştu. Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını istemini ilk  aşamada reddeden Danıştay 10. Dairesi, temyiz istemini önümüzdeki süreçte esastan karara bağlayacak.

 

Danıştay 10. Dairesi’nin bu kararı ile Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının hukuka uygunluğu onaylanmış oldu.  Bunun anlamı, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı geçerli olduğundan TÜPRAŞ’ın devir işleminin yapılamayacağıdır.

 

Başından beri hukuksal aykırılıklar ve yönetsel zaafiyetlerle yürütülen TÜPRAŞ ihalesinde Sendikamızın saptamaları ve ileri sürdüğü argümanları Yargı makamlarınca da kabul görmüştür. Ayrıca mücadelemizin haklı ve meşru olduğu da ortaya çıkmış bulunmaktadır.

 

Davamıza ve mücadelemize yılmadan, özenle devam edeceğimizi kamuoyuna duyurur, duyarlı  tüm toplumsal kesimlere şükranlarımızı iletiriz.

                                                               

                                                      Merkez Yönetim Kurulu adına

                                             Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                 Genel Başkan