Toros Gübre ve Kimya  Endüstrisi   A.Ş’de grevden dönüldü

247 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi  imzalandı.

 

04.06.2004

 

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve 247 işçinin çalıştığı Adana Ceyhan’da kurulu Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş işyerinde , greve çıkılmasına bir gün kala toplu iş sözleşmesi imzalandı.  Petrol-İş, bu işyerinde  anlaşma sağlanmasaydı  4 Haziran’da greve çıkacaktı. Yürürlük süresi iki yıl olan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2004- 31 Aralık 2005 tarihleri arasında geçerli olacak. İşyerinde sözleşme öncesi ortalama ücretler 1.084.000.000 lira idi.  Yapılan anlaşmayla  öncelikle işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerden aylık brüt ücretleri 500 milyon liranın altında bulunanların ücretlerinin 500 milyon liraya çekilmesi kararlaştırıldı.Bu şekilde bulunacak ücretlere ,  birinci yıl %16 oranında, ikinci yıl ise bir önceki yılın  yıllık enflasyon oranında  ücret zammı yapılması kararlaştırıldı.Üye İşçilerin sosyal haklarında  birinci yıl için yüzde 18 oranında, ikinci yıl için ise bir önceki yılın yıllık enflasyon oranında artış yapılması  konusunda anlaşmaya varıldı.İşverenin üyesi bulunduğu Kiplas İşveren Sendikasının toplu iş sözleşmesinin idari maddelerinin, 4857 sayılı yeni  İş Yasasındaki  düzenlemelere uygun hale getirilmesi yolundaki talepleri, kabul edilmeyerek tüm kazanılmış hakların korunması sağlandı.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                            Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                 Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                     Genel Başkan