BAGFAŞ İŞVERENİ SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYİ HAZMEDEMİYOR:

 

Bandırma Şubemiz Mali Sekreteri

Yılmaz Gürpınar tazminatsız işten çıkartıldı

 

 29.09.2004

Sendikal örgütlenmeye tahammül edemeyen Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş işvereni, Bandırma Şubemiz Mali Sekreteri, 9 yıllık Bagfaş işçisi Yılmaz Gürpınar’ı tazminatsız olarak işten çıkarttı. Kemal Gencer’in sahibi olduğu Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikalarında sendikal örgütlenmeye öncülük eden Yılmaz Gürpınar’a hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan ve iş müsaadesi verilmeden, kasıtlı olarak görevi olmayan bir iş teklif edilince, Gürpınar’ın iş akdi, verilen işi yapmadığı gerekçesiyle  tazminatsız olarak feshedildi.

 

Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında Avrupa Birliği ülkelerini örnek gösteren ve Türkiye’nin de bu ülkelerin kriterlerine ulaşması gerektiğini her vesileyle dile getiren, görüş bildiren, siyasi iktidarlara baskı yapmaya çalışan işverenler, sıra kendi işyerlerine gelince sendikal örgütlenmeye tahammül edemiyor, işçilerin en doğal hakkı olan sendikalaşmaya acımasızca tepki gösteriyorlar. İşçilerin örgütlenmelerini, sendikaya üye olmalarını engellemek için her türlü baskıyı uygulayan Bagfaş işvereni çalışanları işsizliğe, açlığa mahkum ediyor. Bu baskıların en acımasızı ise son olarak Bandırma Şubemiz Mali Sekreteri Yılmaz Gürpınar’a yapıldı ve kasıtlı olarak kendisine görevi olmayan bir iş teklif edildi. Oysa yürürlükteki yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve kimyasal  ürünlerin üretildiği işkoluna giren Bagfaş gibi işyerlerinde önce iş güvenliği tedbirleri alınıp, iş müsaadesi verildikten sonra yeni bir görevlendirme yapılabilir. Hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan ve iş müsaadesi verilmeden, kasıtlı olarak Bandırma Şubemiz Mali Sekreteri Yılmaz Gürpınar’a görevi olmayan bir iş teklif edilince, Gürpınar’ın iş akdi, verilen işi yapmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak  feshedildi.

 

Bagfaş sabıkalı bir işyeridir

 

Bagfaş, her dönemde sendikaya karşı çok sert bir tutum takınmakla sabıkalı bir işyeridir. Sendikamızın 20 yılı aşkın süredir örgütlü olduğu Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikası’nda en son toplu iş sözleşmesini 1 Ocak 1999- 31 Aralık 2000 tarihleri arasında uygulayabildik. Bu tarihten sonra Sendikamıza karşı çok sert bir tutum alan Bagfaş işvereni, her türlü baskı, tehdit ve hile ile bu işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkimizi sona erdirdi. Tüm bu baskı, tehdit ve oyunlara rağmen çalışanların sendikamızla üyelik ilişkileri devam ediyor ve çalışanlar tekrar toplu iş sözleşmesi yetkisini alma mücadelelerini sürdürüyorlar.  

 

Örgütlenme işçilerin en temel hakkıdır

İşverenler şu gerçeği bilmelidirler ki işçiler olduğu sürece, işgücünün örgütlü pazarlığı da her zaman olacaktır. Üretim süreçlerine yeni sistemler getirilse de, teknolojik gelişmeler en üst düzeylere çıkarılsa da, meslekler ve sektörlerde değişimler olsa da mavi yakalı işçiler azalıp, beyaz yakalı işçiler artsa da yine işçiler ve işçi sınıfının varlığı devam edecektir.Anayasamızın 51’inci maddesinde de işçilerin örgütlenme hakkı güvenceye alınmıştır. Bu madde aynen şöyledir: “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                     Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                           Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                               Genel Başkan