HER ÖZELLEŞTİRME GİBİ KÜTAHYA GÜBRE’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DE İŞSİZLİK GETİRDİ

Kütahya Gübre’de 325 Petrol-İş

üyesi işçi işini kaybetti

    26.10.2004

Petrol-İş’in  örgütlü olduğu Kütahya Gübre Sanayi A.Ş’nin özelleştirilerek Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş ile devir sözleşmesinin imzalanmasından  sonra 325 Petrol-İş üyesi işçinin iş akdi feshedildi. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ÖİB ödeyecek.

 

Petrol-İş’in örgütlü olduğu Türkiye Gübre Sanayi A.Ş’ye (TÜGSAŞ) bağlı Kütahya Gübre Sanayi A.Ş’nin özelleştirilmesiyle, Petrol-İş üyesi 325 işçi dahil kapsam dış personel ile birlikte 400’e yakın çalışan işini kaybetti. Varlık satışı yöntemiyle özelleştirilen Kütahya Gübre Sanayi A.Ş’yi  10 milyon 740 bin ABD doları karşılığında alan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş ile devir sözleşmesi imzalanmasından sonra işçilerin iş akitleri feshedildi. İş akitleri feshedilen Petrol-İş üyesi işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının ise

27 Ekim tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)  tarafından ödeneceği bildirildi.

 

Özelleştirme politikaları acımasız şekilde sürüyor

 

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, her özelleştirmede olduğu gibi, Kütahya Gübre Sanayi’nin özelleştirilmesinin de işsizlik, yoksulluk  getirdiğini, çalışanların mağdur edildiğini ve kapı önüne bırakıldığını söyledi. Öztaşkın, özelleştirme politikalarının geçmiş yıllara göre daha acımasız şekilde sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

 

“Geçmişte yapılan özelleştirmelerde işçilerin iş akitleri hemen feshedilmiyor, işçilerin tüm hakları işletmeyi alan kişi veya firmalara geçiyor ve  istihdamları devam ediyordu. Ancak son yıllarda sermaye Hükümetlere, ÖİB’ye baskı yaparak, devir sözleşmelerinden önce işçilerin tüm ihbar ve kıdem tazminatlarının ÖİB tarafından  ödenmesini şart koştu. Dolayısıyla ÖİB de Kütahya Gübre Sanayii’nde tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek hepsini kapının önüne koyuyor. İşverene de sıfır riskle, işçileri çıkarılmış fabrikaları, işletmeleri teslim ediyor.”

  

Haklılığımız bir kez daha görüldü  

 

Kamusal alanı tasfiye edip, sosyal devleti ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bütün dünyada küresel bir hareket olarak uygulanan özelleştirmelere karşı Petrol-İş’in 19 yıldır inançlı ve kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Öztaşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“AKP iktidarı tarafından ekonomide estirilen yalancı bahar, enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dövizdeki istikrar, borsanın tavan yapması, Türkiye’de üretim ve istihdamdaki artışı beraberinde getirmemektedir. Türkiye’nin borçları azalmamakta, işsizlerin sayısı her geçen gün artmakta, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği derinleşmektedir. Bu nedenle biz,  özelleştirmelere son verilmesini, KİT’lerin gerçekçi ve çağdaş bir yönetim anlayışı ile teknolojileri yenilenerek üretken kuruluşlar haline getirilmesini savunuyoruz. Türkiye, IMF politikaları yerine kendi programını kendisi yapmalı ve üretimi, istihdamı teşvik edici politikalarla işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliğinin önüne geçmelidir. Satış yöntemlerinde stratejik değişiklikler yapılarak yeniden hızlandırılmaya çalışılan özelleştirmelere karşı, öncelikle özelleştirme kapsamındaki işyerlerinde örgütlü sendikalarla ve demokrasi güçleriyle dayanışma içinde mücadelemiz daha da inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir.”