18.02.2009

 

ATV ve SABAH GAZETESİ İŞVERENİNİN EMEKÇİ DÜŞMANI TAVRINI KINIYORUZ!

Grevdeki basın emekçisinin işten atılması kabul edilemez

Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A. Ş'ye bağlı ATV, Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Dergi Grubu'nda çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteciler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 13 Şubat'ta greve çıktı.

Gazetecilerin, Turkuvaz Grubuna bağlı İstanbul Balmumcu ve Sefaköy, Ankara Balgat işyerlerinde başlattığı grev, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na göre yasal ve meşru bir grevdir. Greve katılan TGS üyesi gazeteciler, bu yasaya uygun olarak yasal haklarını kullanmışlardır. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi yasalarımızda ve Anayasamızda güvence altına alınmıştır. Tüm bunlara karşın Turkuvaz işvereni TGS'de örgütlenmek isteyen basın emekçilerine akla-hayale gelmeyen baskılar uygulamış ancak buna rağmen gazetecilerin örgütlenme mücadelesini engelleyememiştir. TGS'nin toplu iş sözleşme yetkisi almasından sonra da baskılar sürmüş, sendikanın tüm olumlu çabalarına karşın anlaşma sağlanamamış ve greve çıkılmıştır. Son olarak da Turkuvaz işvereni İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni, yasaları, Anayasa'yı hiçe sayarak, kanunsuz bir şekilde grevdeki basın emekçilerinin iş aktini feshetmiştir.

Basın emekçilerinin grevi, çalışma yaşamı, demokrasi mücadelesi, özgür medya açısından oldukça anlamlı bir grevdir. Toplumu doğru bilgilendirme gibi kamusal bir sorumluluğu olan medyayı kendi ticari çıkarları için kullanan günümüz medya patronları basın emekçilerinin haklı grevinden, gazete ve televizyonlardaki örgütlülükten, sendikadan korkmaktadır. Basın emekçilerinin örgütlenme mücadelesi ve başlattıkları bu grev yalnızca ücretlerinin ve sosyal haklarının daha insanca bir yaşam seviyesine yükseltilmesi mücadelesi değildir. Gazetecilerin bu mücadelesi aynı zamanda, emekten, çalışanlardan, demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden, barıştan yana özgür, kamusal sorumluluğu olan bir medyanın oluşturulması mücadelesidir.

Basın emekçilerinin Turkuvaz işvereni tarafından iş akitlerinin feshedilmesini kınıyor, Petrol-İş Sendikası olarak gazetecilerin ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın bu grevini, haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Bu grevi Türkiye işçi sınıfının onur grevi olarak görüyor ve başarıya ulaşması için her türlü dayanışmayı göstereceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan